Gå till innehållet

”Jag har ritat i skala 1:1 från ruta gå”

Hon byggde hus av farmors skog redan i barndomen. Nu har Camilla Schlyter Gezelius fått patent på ett fasadsystem i trä, digitalt framställt för industriell produktion.

– Jag har fått besked från min patentjurist på PRV att mitt fasadsystem har tillräckligt innovationsvärde för ett patent, säger arkitekten Camilla Schlyter Gezelius.

Hon är glad efter att ha gått i mål efter många års arbete och både mycket tid och pengar med ansökningen till PRV sedan hösten 2015. Nu har hon fått förhandsinformation om ett patent för ett fasadsystem i trä, där en digital algoritm gör det möjligt att industriellt skapa olika ytmönster i KL-skivor av obehandlat barrträ där designen förstärker träets naturliga uppbyggnad.

Camilla Schlyter Gezelius lägger fram flera tjocka pärmar på bordet. Flera års praktisk forskning kring trä som byggmaterial i moderna byggsystem och om bearbetningsmetoder inom träindustrin.

– Det svåraste har varit att ta fram ett system som arbetar med och stärker träets förutsättningar. Att skapa en konstruktion som får rätt tekniska, akustiska och estetiska egenskaper.

Egentligen har hon alltid jobbat med trä. Barndomen tillbringades hos farmor i Hälsingland och de avverkade, barkade, gjorde timmer och byggde från den egna skogen. Under arkitektutbildningen och i sitt arbete som arkitekt har hon alltid utgått från detaljerna och materialet.

– Jag har ritat i skala 1:1 från ruta gå.

– Utmaningen har varit att ta fram en konstruktion som får rätt tekniska, akustiska och estetiska egenskaper, säger Camilla Schlyter Gezelius

– Utmaningen har varit att ta fram en konstruktion som får rätt tekniska, akustiska och estetiska egenskaper, säger Camilla Schlyter Gezelius

Camilla Schlyter var tidig att använda digitala metoder i arbetet och startade efter arkitektutbildningen 1995 snabbt företagen Aaro Designsystem och Dynamo Stockholm arkitekter. Hon utforskade nya digitala verktyg och arbetade in dem i tillverkningsprocessen i inredningar och trähusbyggnader.

– Jag trodde tidigt på digitaliseringen, men jag längtade tillbaka till verkligheten och till hantverket. Jag ville förena mitt intresse för traditionellt trähusbyggande med digital teknik och industriella processer.

Hon grävde sig allt djupare in i kunskapen kring trä för att förnya tänket kring hur det kan användas i industriella processer.

– Jag testade trä i full skala och det blev början till en produktutveckling.

Utvecklingsarbetet med fasadskivorna har pågått sedan 2012, i samarbete med Research Institutes of Sweden, Rise, och med arkitektkollegan James Hamilton. Hon ser framför sig flerbostadshus med det nya träfasadsystemet, men ännu har hon ingen producent. Själv är hon redan på väg in i nya utvecklingsprojekt. Hon har också sina löpande arkitektuppdrag som Etnografiska museets husarkitekt, hon föreläser och assisterar i undervisning på KTH och LTU.

– Egentligen finns det inte utrymme för den här typen av utvecklingsarbete inom arkitektur idag. Tyvärr. Jag jobbar som arkitekterna gjorde förr. I skala 1:1.

Mer att läsa