Gå till innehållet

”Jag har aldrig arbetat med ett så bra hus”

Staffan Schartner är nästan i mål med en byggnad i Vallastaden där det egna företaget Omniplan har varit både beställare och byggherre. Den galopperande kostnadsutvecklingen blev den största utmaningen.

Två dagar kvar. Luften full av ljud från marksten som sågas, plåt som slås och ett jämnt bankande. Besökare snubblar över plank, stegar reses mot väggarna. En scen byggs för invigningen den 2 september. Allt ska bli klart till på lördag säger en förbispringande pressperson. Gatubeläggningen i mönster av jättelika mattor är på plats, parterren längs med å-rummet är uppvuxen och från flera hus kommer personer som redan flyttat in och svingar sig upp på sina cyklar. Vid midnatt den 31 augusti städas allt upp inför invigningen av bostads- och samhällsexpo Vallastaden 2017 och byggandet pausar tills expot är över den 25 september.

Det är tätt och varierat. På ett sätt som gör det mycket svårt att gå vilse. Mycket tack vare den fastighetsindelning som Okidoki gjorde i sin detaljplan och små tomter som gett fastigheterna storlekar perfekta för att arkitekter ska kunna driva egna projekt och vara sina egna byggherrar.

Staffan Schartner har varit med sedan början. Han har länge velat bygga ett projekt i egen regi med sitt företag Omniplan. I Vallastaden blev det möjligt.

I gul väst och bygghjälm kommer han cyklande på en ranglig damcykel och parkerar den utanför Omniplans hus, som ligger i ett hörn och med en bro strax utanför, en tydlig knutpunkt i stadsdelen. Han pratar kort med byggledaren. Nya beslut ska fattas, fel justeras. Det är fortfarande en hel del kvar, bygget är försenat och Staffan Schartner upptäcker misstag när han är på plats.

– Dörrar som öppnas åt fel håll, sådana saker. Även om jag är på bygget varje vecka kan jag inte vara här när alla beslut fattas, och alla är inte så lyckade.

Ändå är han mycket på plats i Vallastaden. Han har själv valt byggledare, entreprenörer och leverantörer. Men det har varit svårt på den överhettade fastighetsmarknaden och det har lett till förseningar och högre priser.

– Tidplanen har helt spruckit, vi skulle ha varit klara i juli. Det måste bli klart i oktober men jag ser ju hur mycket som är kvar.

Huset i Vallastaden är det första projekt som Omniplan bygger i egen regi, men företaget har haft idéerna sedan starten och bildade också tidigt ett projektutvecklingsbolag.

– När vi startade Omniplan hängde det mycket ihop med yrkesrollen och en frustration över att man har delat yrkesrollen i en del som kallas arkitekt och en del som kallas projektledare, förklarar Staffan Schartner.

Staffan Schartner, Omniplan.

När företaget försökte positionera sig på marknaden märkte de att strukturen i byggherreorganisationerna inte passade det som de ville åstadkomma. Därur föddes idén att själva kunna ta en risk, antingen genom att driva projekt helt själva, eller genom att ha en andel i projektet. De tittade på flera projekt men inget ledde till något konkret.

 – Vi har väntat mycket på att hitta rätt tillfälle och Vallastaden hade flera rätt i sitt upplägg för att passa oss. Så det var bara att slå till när tillfället kom och då var vi tillräckligt förberedda.

 Omniplan såg möjligheterna när de såg stadsplanen och utvärderingskriterierna för Vallastaden och att det var tillräckligt små fastigheter för att våga satsa.

Jag har uppfattningen att arkitektens uppgift är att vara sin byggherres rådgivare och att styra och leda projekt. Då ingår mycket av det som många andra arkitekter i Sverige skulle tycka är affärsverksamhet.

Till en början var Omniplans projektutvecklingsbolag ensamt byggherre. För ett och ett halvt år sen köpte fastighetsutvecklingsbolaget Urban properties in sig i projektet och Staffan Schartner överlät projektet till det nybildade projektutvecklingsbolaget Ivalla, men han behöll hälften av ägandet själv.

– Men allt det där är formalia. Egentligen är arkitektkontoret och projektutvecklingsbolaget samma sak hos oss, de är samma personer. I praktiken är det jag tillsammans med Urban properties som tillsammans utövar både beställar- och byggherrerollen.

Hur mycket tid ägnar han då åt att vara arkitekt respektive affärsman?

– Det beror på vad man menar att det innebär att vara arkitekt. Jag har uppfattningen att arkitektens uppgift är att vara sin byggherres rådgivare och att styra och leda projekt. Då ingår mycket av det som många andra arkitekter i Sverige skulle tycka är affärsverksamhet. Sen tillkommer ytterligare en del eftersom jag också är byggherre.

Omniplan har ritat ett hus nästan helt i trä med mycket limträ i både balkar och fasadskivor och träfiberisolering.

Vi tar oss upp genom byggnaden längs med en utanpåliggande spiraltrappa. Bjälklagen hänger under balkarna istället för att ligga ovanpå så att ett utrymme skapats i golvet så att alla installationer är åtkomliga överallt i hela huset. Det ger friheten att ställa och flytta väggar överallt liksom att fritt placera prefabricerade badrum. Fasaderna är uppbyggda av breda och smala schakt som ger frihet att flytta fönster och balkongdörrar.

– Basen för konstruktionen är tanken om att hållbart på riktigt är bara det som framtiden kan och vill behålla. Därför måste huset i grunden vara robust men också flexibelt, säger Staffan Schartner.

Vi balanserar över en terrass där halva trägolvet är lagt och tar oss in i en lägenhet. Det här är ett hus nästan helt byggt i trä, av limträbalkar, fasadelement av trä med utbytbar fyllning och träfiberisolering.

– Jag har aldrig arbetat med ett så bra hus tidigare och det hade inte blivit så bra om jag inte hade fått göra som jag ville. Men jag har problem med att vara överambitiös och jag får betala dyrt för det, säger Staffan Schartner.

Arkitekten Staffan Schartner, Omniplan. Här med Per Kraft, Leif Brodersen och Svante Bengtsson.

Nu är han nästan i mål med sitt första projekt som byggande arkitekt. Han ser riskerna, svårigheterna och fördelarna. Det svåraste har varit den galopperande kostnadsutvecklingen i byggbranschen och att kostnadsbedöma projektet med många okonventionella material och konstruktioner och för varje upphandling har priserna stigit. Om han får igen sina pengar eller inte beror på hur man räknar säger han.

– Om jag inte sätter ett pris på eget arbete går vi runt, annars tror jag inte det. Just nu ser det dystert ut.

Att arkitekten tar en allt större del av affären tror han inte är en väg för alla.

– Man måste ju vilja det, men det är ledsamt att så få har gjort det under så lång tid. Jag tror det handlar mycket om bristande kunskap i både teknik och fastighetsekonomi.

Egentligen tycker han inte att det är något eftersträvansvärt i sig att vara byggande arkitekt. Det är i brist på bättre, säger han och berättar att i många länder är det förbjudet eftersom man inte ska kompromissa med sitt oberoende som konsult.

– Att vara byggande arkitekt är egentligen inte det jag strävar efter, jag vill vara rådgivare till personer som bryr sig om byggnaden och som vill göra något positivt, för sig själva eller för samhället.

Fler byggande arkitekter i Vallastaden

Tomterna i Vallastaden har tilldelats enligt flera utvärderingskriterier. Fyra tomter har tilldelats byggande arkitekter; Omniplan, Arkitektstudio Witte, A-direkt och Sandell Sandberg. De har olika affärslösningar men gemensamt är att ett arkitektföretag behöver bilda ett projektutvecklingsbolag, eventuellt i samarbete med ett annat bolag, för att agera byggherre.

Arkitektstudio Witte bygger i samarbete med Miland Group.

Arkitektstudio Witte gick in i ett gemensamt projektutvecklingsbolag med Miland Group. De tävlade tillsammans för en markanvisning och agerar gemensamt beställare och byggherrar.

Ludvig Witte är säker på att tilldelningspoängssystemet har underlättat för många mindre aktörer att komma in, liksom att tomterna har varit små. Men det har också gjort de ekonomiska ramarna snävare.

– Vi har haft kontroll över byggnaden och huset har inte ändrat sig så mycket från idé till resultat. Det är ett litet projekt som har fått bära stora utvecklingskostnader. Men vi ser det som en prototyp och kan ta med kunskap till senare projekt, säger Ludvig Witte.

 

A-direkt bygger i samarbete med Acasa bostad.

En markanvisning gick till A-direkt i samarbete med Acasa bostad och de har gemensamt agerat både beställare och byggherre.

– Det har sparat tid och det blir färre konflikter. Vi har alltid sista ordet, men samtidigt är det så mycket som väger in när man bygger. Utmaningen är att förstå vad varje vägval betyder hela vägen fram, säger Josefin Dorkhom, vd för A-direkt.

 

Om Stadsplanen i Vallastaden

Sandell Sandberg bygger i samarbete med Sandberg Collection.

Sandell Sandberg räknas till ett av de fyra arkitektföretag som bygger själva i Vallastaden, genom bolaget Sandell Collection som agerar beställare och byggherre. I Vallastaden bygger Sandell Collection för första gången i egen regi. Mattias Rubin de Lima var Sandell Sandbergs arkitekt och ritade ett parhus med fyra lägenheter. Eftersom arkitekterna sitter i samma lokaler som Sandell Collection har han kunnat delta i alla beslut.

– Fördelen är att kunna vara med hela vägen, följa sin idé i mål och själv välja sina strider. Det blir mer snabbfotat att ta beslut eftersom det sker under samma tak här, säger Mattias Rubin de Lima.

Okidoki arkitekter vann 2012 en allmän arkitekttävling om utformning av Vallastaden. Mångfald och variation var ledord för den nya stadsdelen med 1000 lägenheter strax utanför Linköping. Småskalig fastighetsindelning, marktilldelningar av varierande storlekar som ska ge många olika byggherrar och bostadstyper var receptet, liksom ett poängsystem som belönade bland annat träkonstruktioner, passivhus och att arkitekter själva agerar byggherrar.

Mer att läsa