Nyheter

Ja till större Attefallshus – men fortsatt osäkert rättsläge

17 januari 2020

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att utöka storleken på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter. Detta trots att det rättsliga läget kring grannars möjligheter att överklaga inte retts ut.

Annons
Foto Jonas Malmström

Exempel på marknadens utbud av färdiga Attefallshus.

Det var på onsdagen som riksdagen debatterade och sa ja till regeringens förslag att utöka den tillåtna storleken på Attefallshus till 30 kvadratmeter. Enligt regeringen innebär ändringen att Attefallshusen med en större boarea, cirka 27 kvadratmeter, lättare rymmer grundläggande funktioner och att de blir lättare att utforma utifrån olika behov och smaker.

Den tillåtna större ytan ska dock inte gälla för alla Attefallshus utan bara för dem som ska användas som bostadshus. I riksdagsdebatten kritiserades detta bland annat av Moderaterna som tycker att förslaget borde gälla alla Attefallshus, även till exempel växthus eller gäststugor, och att den tillåtna ytan gärna kunde vara ännu större.

I debatten framgick att anledningen till att regeringen begränsar förslaget om större Attefallshus, är det besvärliga rättsliga läget som fortfarande råder och som inte retts ut.

Annons

– Jag vill att vi reder ut det rättsliga. Vi ska återkomma till det, förklarade Emma Hult (MP).

Det var i juni 2018 som det stod klart att en tidigare dom i Mark- och miljööverdomstolen gäller: Reglerna för de bygglovsbefriade Attefallshusen strider mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen i och med att grannar och närboende inte kan överklaga kommunens startbesked för bygget.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel