Gå till innehållet

Inredningsarkitekter ser priserna sjunka

Timarvodena på inredningsarkitekttjänster för offentliga upphandlingar har gått ner, enligt flera anbudsgivare.
– Det här är lägre timarvoden än vi såg för elva år sedan när jag startade företag, säger Kristin Östberg, vd för Indicum inredningsarkitekter.

I början av april utlyste Folkhälsomyndigheten en upphandling av inredningsarkitekttjänster i samband med att myndighetens arbetslokaler i Solna ska gå från cellkontor till aktivitetsbaserad arbetsplats. Tio arkitektföretag lämnade anbud, de tre lägsta med ett timarvode runt 650 kronor i timmen och det högsta med 1 100 kronor. I bedömningen har enbart de tre lägsta anbuden bedömts på kvalitet. De ovanligt låga anbuden har fått Kristin Östberg, vd för Indicum inredningsarkitekter, att reagera.

– Det här är lägre timarvoden än vi såg för elva år sedan när jag startade företag, säger hon.

Kristin Östberg har under 2018 och hittills under 2019 sett hur timpriserna i anbuden för offentliga upphandlingar har sjunkit. Men hon anser inte att det är kontoren som lämnar låga anbud som är det största problemet.

– Vi kan inte göra upp om arvoden gemensamt i kåren men vi kan jobba för att upphandlarna sätter ett minimipris så att vi kan konkurrera om kvalitet istället, säger Kristin Östberg.

I Folkhälsomyndighetens upphandling stod att konsulten skulle inneha titeln Arkitekt SIR/MSA. Trots detta valde myndigheten att godkänna anbud med enbart arkitekter med SAR-titel.

– De har en helt annan kompetens och utbildning. Vi inredningsarkitekter är redan så få och marginaliserade att våra speciella kompetenser borde tas tillvara i upphandlingar som gäller inredningsarkitektur, säger Kristin Östberg.

Sofia Dahlén, studiochef på Inredning och produktdesign på Tengbom, har också sett en tydlig prisnedgång i de offentliga upphandlingar de deltagit i.

– Priserna har sjunkit stadigt sedan sommaren 2018 och ytterligare ett snäpp runt det senaste årsskiftet, säger hon.

Sofia Dahlénär studiochef på Inredning och produktdesign på Tengbom.

Tengbom diskuterar nu vilka offentliga upphandlingar de alls ska lägga anbud på och brukar förklara sina skäl när de tackar nej.

– Vi vill inte vara med i att dumpa priserna. Det är skadligt för branschen och det är också svårt att hämta igen priserna sen. Vi inredningsarkitekter behöver värna om vår kompetens, säger Sofia Dahlén.

I upphandlingen för Folkhälsomyndigheten vann företaget Mer uppdraget. Och de hade lagt ett lägre pris än vanligt, 648 kronor i timmen.

– Vi vill ha olika typer av projekt i vår uppdragsportfölj och skapa olika inredningsmiljöer, förklarar Cecilia Bejdén, vd för Mer.

Hon anser att prisnivån i upphandlingar av inredningsarkitekttjänster är låg men att den har varit relativt stabil de senaste åren.

– Prispressen ser vi framförallt från byggnadsarkitekter. Deras marknad har minskat och det här är ett sätt att kompensera för minskad uppdragsvolym, säger Cecilia Bejdén.

Men hon tror att inredningsarkitekternas kompetens kommer att värderas högre.

– Det är viktigt att beställare på den offentliga sidan kan göra upphandlingar där inredningsarkitektens specifika kunskaper bedöms korrekt. Det måste ske på kriterier där pris inte alltid är enbart avgörande, säger Cecilia Bejdén.

Folkhälsomyndighetens upphandling 01262-2019

Cedervall arkitekter: 670 kr/tim.

Indicum inredningsarkitekter: 740 kr/tim.

Sweco architects: 797 kr/tim.

Superl: 850 kr/tim.

Tengbom: 860 kr/tim.

PE teknik och arkitektur: 895 kr/tim.

Hidemark och Stintzing arkitekter: 900 kr/tim.

Spectrum arkitekter: 1 000 kronor/tim.

Enligt Sveriges Arkitekters branschrapport 2018 låg genomsnittsarvodet för arkitektarbete för alla kategorier arkitekter och för offentliga beställare på 876 kronor/timme.

Mer att läsa