Nyheter

Inredningsarkitekter och unga hårdare drabbade av arbetslösheten

1 februari 2021

Arbetslösheten bland arkitekter har varit hög sedan i höstas. Men olika grupper inom kåren drabbas olika hårt. Det visar ny data från december som Arkitekten tagit del av.

Annons

Tårtdiagrammet till vänster visar fördelningen av de olika arkitektkategorierna bland medlemmar i Sveriges Arkitekter som fick A-kassa i december.

Tårtdiagrammet till höger visar fördelningen bland samtliga Sveriges Arkitekters medlemmar som är anslutna till A-kassan.

Enligt Akademikernas A-kassas senaste statistik fick 320 av de anslutna medlemmarna från Sveriges Arkitekter ersättning från A-kassan i december 2020. Det innebär en arbetslöshet på 3,5 procent, vilket är den högsta siffran bland akademikerförbunden.

Data bakom statistiken gör det möjligt att jämföra gruppen arbetslösa med medlemskollektivet i stort. Siffrorna visar att det bland de arbetslösa är en större andel som hör hemma i Stockholms län.

Tårtdiagrammet till vänster visar fördelningen av bostadsort för arbetslösa medlemmar. Tårtdiagrammet till höger visar fördelningen bland samtliga medlemmar anslutna till A-kassan. Det är en större andel stockholmare bland de arbetslösa.

Annons

– Stockholm började gå knackigt redan före corona med tvärstopp inom bostadsbyggandet vilket är en möjlig förklaring till en högre andel stockholmare bland de arbetslösa. De andra storstadsregionerna är också drabbade men ligger lite efter, kommenterar Jens Andersson, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Siffrorna visar också att inredningsarkitekter utgör en betydligt större andel bland de arbetslösa än bland medlemmarna i stort (se grafik i början av artikeln).

– Det finns exempel på större kontor som valt att skära ner just inom inredning. Orsaken till det vet jag inte men nu finns företag som säger att det börjar ta fart med uppdragen inom till exempel restaurang och butik igen och det tolkar jag som att det varit tufft tidigare under förra året, säger Jens Andersson.

Bland de A-kasseanslutna medlemmarna i Sveriges Arkitekter är drygt 48 procent yngre än 40 år. Men bland dem som någon gång under december 2020 fick ersättning från A-kassan utgör de unga en betydligt större andel, drygt 66 procent.

Tårtdiagrammet till vänster visar åldersfördelningen bland arbetslösa medlemmar i Sveriges Arkitekter. Tårtdiagrammet till höger visar åldersfördelningen bland samtliga medlemmar anslutna till A-kassan. Det är en större andel unga bland de arbetslösa.

– En förklaring till den stora andelen unga är att de yngre ofta står längre ner på LAS-listorna och blir uppsagda först. Eftersom arbetsvillkoret för att ha rätt till ersättning har sänkts från ett år till sex månader under pandemin, är det också möjligt att det är fler som bara haft en kortare praktikanställning som nu får A-kassa än vad som hade varit fallet tidigare, säger Jens Andersson.

Annons

Kvinnor respektive män utgör lika stora andelar bland de arbetslösa som i gruppen med samtliga A-kasseanslutna medlemmar, 63 respektive 37 procent. Arbetslösheten har alltså drabbat män och kvinnor i lika hög grad.

Om statistiken

Arkitekten har tagit del av data som anger ålder, kön, hemvist och yrkesinriktning hos medlemmar i Sveriges Arkitekter som är anslutna till Akademikernas A-kassa, AEA. Genom detta har vi kunnat jämföra gruppen som någon gång under december 2020 fick ersättning från A-kassan med medlemskollektivet i stort.

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel