Gå till innehållet

Ingenjörerna får fortsätta vänta på strejk

Unionen och Sveriges Ingenjörer får inte rätt att strejka under tiden Arbetsdomstolen tar ställning till om konflikten är laglig eller inte. Det betyder att den strejk som skulle brutit ut på bland annat WSP i måndags fortfarande inte kan komma igång.

Efter att fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om strejk mot Almega, där teknik- och designföretagen ingår, lämnade arbetsgivarorganisationerna in en så kallad fredspliktsinvändning till Arbetsdomstolen. Där ifrågasätter de om fackförbunden har rätt att strejka för frågan om flexpension. Unionen och Sveriges Ingenjörer har å sin sida yrkat att Arbetsdomstolen förklarar att det under tiden fredspliktsinvändningen behandlas inte finns något rättsligt hinder mot strejken. Men arbetsdomstolen avslog idag fackförbundens yrkande. Det betyder att Unionen och Sveriges Ingenjörer inte får gå ut i strejk förrän frågan om strejkens laglighet är utredd i domstolen.

Bakgrunden till konflikten är att parterna inte kommer överens i frågan om den så kallade flexpensionen. Det vill säga att arbetsgivarna skulle göra en obligatorisk extra avsättning till pensionen för att de anställda ska ha möjlighet att gå ner i tid de sista åren i arbetslivet. Idag finns detta i flera andra kollektivavtal, till exempel inom industrin.

Sveriges Arkitekters medlemmar berörs inte direkt av konflikten utan de medlemmar som jobbar på en arbetsplats som omfattas av varslet kommer att fortsätta jobba även om strejken skulle bryta ut. Inom Svenska Teknik- och Designföretagen är det WSP, Bengt Dahlgren, Etteplan Industry och Inspecta på vissa orter i landet som berörs.

Mer att läsa