Gå till innehållet

Hundratals betalar för låg fackavgift

Under 2014 betalade 500 medlemmar studentavgift till Sveriges Arkitekter fastän de börjat arbeta. De uteblivna avgifterna motsvarar drygt en halv miljon kronor.

Informationen har framkommit genom den kartläggning av arkitektkåren i Sverige som Evidens gjort på uppdrag av Sveriges Arkitekter. I den jämförs Sveriges Arkitekters erbjudande med flera liknande organisationer, som Advokatsamfundet och Sveriges läkarförbund. Dessa har en mängd olika avgiftsnivåer kopplat till medlemmens olika situationer, till exempel för den som är nyutexaminerad, föräldraledig eller sjukskriven.

Nina Maanmies.

Sveriges Arkitekter har däremot bara tre nivåer utanför den ordinarie; för studenter, utlandsboende och pensionärer. Förbundets studentsamordnare Nina Maanimes tror att det kan vara en anledning till att så många som 500 medlemmar under 2014 betalade studentavgiften på 25 kronor per månad till Sveriges Arkitekter – fastän de börjat jobba och därmed borde betalat 300 kronor i månaden.

Hur har det här kunnat ske, finns det inget kontrollsystem?

– Jo, det gör det – efter sju år blir man kontaktad för att bli fullbetalande medlem. Många gör praktik under utbildningen, så därför är det satt på sju och inte fem år. Varför så många stått kvar som studenter har vi inte undersökt, men det är tydligt att vi inte haft ett tillräckligt bra uppföljningssystem, säger Nina Maanmies.

Vad kommer ni göra åt saken?

– Styrelsen kommer att föreslå nya avgiftsnivåer för stämman, bland annat en avgiftstrappa för de första åren i yrket. Vi på Sveriges Arkitekters kansli planerar också att ha tätare kontakter med studenterna i respektive årskurs och införa nya aktiviteter för studenter, praktikanter och nyutexaminerade. På sätt hoppas vi att de olika gruppernas behov ska tas omhand på bästa sätt.

Mer att läsa