Gå till innehållet

Hon ska lyfta kvaliteten i Göteborgs stadsbyggnad

Efter drygt tio år som planchef kliver Birgitta Lööf in i en ny roll. Som biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborg är hennes uppdrag att zooma in på enskilda kvalitetsfrågor – men också zooma ut för att se helheten.

– Trycket och takten i stadsbyggandet gör att vi måste ha koll på riktningen, att verkligen få till hållbarhet. Det får inte bli fort och fel, säger Birgitta Lööf.

Erfarenheterna från planavdelningen tar hon med sig. Men istället för att jobba operativt ska hon nu stödja stadsbyggnadskontorets interna kvalitetsarbete och även kommunicera det utåt.

De senaste fyra åren har stadsbyggnadsprocessen gått på högvarv. Mycket kretsar kring förtätning och utvidgning av de centrala delarna. Men även om det just nu pratas mycket om Älvstaden, rör många framtida utmaningar staden som helhet.

­– Den sociala hållbarheten är en av de största utmaningarna, vi måste bryta gamla mönster och skapa en jämlik stad, säger Brigitta Lööf.

Det finns också utmaningar av mer teknisk karaktär. Som hamnstad måste Göteborg hantera vatten från alla håll. Klimatförändringarna innebär höjda havsvattennivåer, extrem nederbörd och större flöden av dagvatten.

Och när staden växer måste infrastrukturen hänga med.

– För några år sedan räckte den gamla infrastrukturen, det gör den inte längre. Inte minst krävs ökad kollektivtrafik och service – allt från skolor till kultur. En växande stad behöver också offentliga rum med kvalitet.

Just nu jobbar stadsbyggnadskontoret med ett arkitekturprogram som bygger på 30 teser om hur framtidens Göteborg ska byggas. Den sista tesen – Gör stadsbyggnadsprocessen tydlig – handlar om vikten av att många deltar i debatten om hur en bra stad skapas.

– En hållbar och positiv utveckling är allas ansvar. Jag ser fram emot att kommunicera kring kvalitet och hoppas på ett konstruktivt samtalsklimat, säger Birgitta Lööf.

Mer att läsa