Nyheter

Hon planerar för normkritiska omklädningsrum

9 januari 2019

Arkitekten Hanna Börjesson har tillsammans med forskare utrett hur brandstationer kan göras mer jämställda.

Annons
Foto Magnus Laupa

Hanna Börjesson, kontorschef på Carlstedt arkitekter i Nyköping.

Hanna Börjesson på Carlstedt Arkitekter har deltagit i ett innovationsprojekt som fokuserar på hur arkitektur och sociala relationer påverkar varandra. Hon har samarbetat med sociologer, genusvetare, statsvetare och fackliga representanter i studien som bygger på intervjuer med brandmän vid Södertörns brandförsvarsförbund om deras omklädningsrum.

– Vi tittade ur ett normkritiskt perspektiv närmare på hur sociala aspekter påverkas i de fysiska rummen, säger Hanna Börjesson.

Omklädningsrum blir ofta en central plats för socialt samspel i räddningstjänstens verksamhet. Men i nuläget exkluderas kvinnor från diskussioner och umgänge, på grund av könsuppdelade omklädningsrum.

Annons

De kom fram till att det finns minst två sätt att tackla problematiken vid förändringar av omklädningsrummet.

– Antingen inkluderas alla, då genom att lägga in en möjlighet att prata mellan de könsuppdelade utrymmena. Den andra tankeriktningen är att exkludera alla genom att göra individuella bås för dusch och ombyte. På så vis förflyttar man sociala interaktioner till andra platser.

Forskningsprojektet har även tagit fram handboken Social byggnorm för att ge inspiration till beställare på hur man kan utforma omklädningsrum som tar större hänsyn till sociala aspekter.

– Vi planerar alla miljöer för att vara tillgängliga, utifrån ett fysiskt perspektiv. Exempelvis planerar vi för hur en rullstolsburen ska ta sig från a till b. Om man skulle ta det på allvar ur ett psykosocialt perspektiv skulle man fundera på hur det känns att alltid bli hänvisad till exempelvis den speciella delen av receptionsdisken som är lite nedsänkt, säger Hanna Börjesson och fortsätter:

– Om man skulle ta in brukare-, anhörig- eller patientperspektivet i en vårdmiljö på riktigt. Hur skulle det påverka sättet vi planerar våra fysiska miljöer?

Ambitionen är att Social byggnorm ska få spridning och leda till nya sätt att bygga.

Annons

– Initiativet handlar om att samla de exempel som finns, men också inspirera till fler. Vi är vana vid att arbeta utifrån föreskrifter och myndighetskrav – och det handlar vanligtvis om de fysiska aspekterna i våra miljöer, men inte de sociala. Som beställare av nybyggnation kan man ta med den här handboken som ett styrande dokument.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel