Gå till innehållet

Hon granskar de nordiska städernas hållbarhet

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har arkitekten Luciane Aguiar Borges undersökt hur de nordiska länderna arbetar med urban hållbarhet.
– Genom att lyfta fram positiva exempel hoppas vi föra diskussionen framåt, säger hon.

Luciane Aguiar Borges är huvudförfattare till den nya rapporten White paper on Nordic sustainable cities som identifierar vad som utmärker de nordiska ländernas arbete med hållbara städer.

– En öppen och effektiv planering, bra samarbete mellan myndigheter och företag och en stark lokal demokrati är några saker de har gemensamt, säger Luciane Aguiar Borges och tillägger att de nordiska länderna förstås också har egna styrkor:

– Finland har till exempel investerat i innovation och smarta städer, Sverige är bra på ekosystemtjänster, Danmark ligger i framkant när det gäller att anpassa publika platser till klimatförändringarna och Norge har satsat mest på bilfria städer.

Rapporten är hennes första uppgift som senior forskare på forskningsinstitutet Nordregio, dit hon kom för drygt ett år sedan efter att ha forskat över tio år på KTH. Nordregio arbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan.

Målet med rapporten är att stödja personer och aktörer i Norden som arbetar med urban hållbarhet, men också att sprida kunskap om nordiska lösningar till andra länder. Närmast på tur står Kina, Indien, Kanada och USA.

– Att sammanfatta ett så brett område har varit väldigt utmanande. Men vi arkitekter är bra på att systematisera och kommunicera komplexa saker, vilket varit till stor hjälp, säger hon.

5 styrkor i de nordiska städerna

  • Öppen och effektiv planering
  • Gott samarbete mellan myndigheter och företag
  • Starkt civilsamhälle
  • Socialt ansvarstagande i näringslivet
  • Bra stöd till innovation

Hela rapporten White paper on Nordic sustainable cities finns att ladda ner här.

Mer att läsa