Gå till innehållet

Hon fick rätt till sin egen design – efter 4,5 år

Arkitekten Jeanette Karsten upptäckte att kopior av hennes serie av glasvaser Insideout hade tillverkats i Norge. Det tog henne flera år och stora summor ur egen ficka att få upphovsrätt och verkshöjd till sin design fastställd i norsk domstol.

Det var 2004 som arkitekten Jeanette Karsten fick i uppdrag av Dukakoncernen att formge en produkt som hon själv saknat på marknaden, med en ny funktion och nytt estetiskt uttryck. Hon skissade och testade under ett helt år med olika cylinderformer och färgat glas för att få en balanserad form och funktion mellan en yttre och en inre cylinder.

– Jag arbetade med de rumsligheter som bildades mellan de olika storlekarna av cylindrar. Det jag kom fram till är en vas eller skål med flera funktioner, med eller utan något i, som ett konstverk, säger Jeanette Karsten, som är arkitekt och konstnär.

År 2004 började Duka producera och sälja flera versioner av produkten som såldes i bland annat i företagets 250 butiker och på Nordiska Kompaniet. Dukakoncernen gick i konkurs 2009 och Jeanette Karsten fick köpa loss sina originalformar. Hon utvecklade en idé om att också tillverka Insideout i miljöcertifierat silikon som tålde höga och låga temperaturer.

– Det var en stor satsning. Jag tillverkar dem sedan 2009 på Gotlands gummifabrik, signerar dem med ”Made in Gotland” och med mitt namn.

Serien Insideout producerades i olika versioner för Duka 2004–2008.

År 2012 skrev Jeanette Karsten ett avtal med dåvarande ägare för Gjøvik Glasverki Norge ochunder ett par år försökte de producera Insideout. Glasverketfick låna hennes originalformar men hade svårigheter med tillverkningen då det krävdes en viss teknik.

– De kunde inte få till precisionen i detaljerna och kunderna var inte nöjda. Så vi rev avtalet.

Jeanette Karsten bad att få tillbaka alla sina formar och det glas som hade tillverkats. I början av 2014 fick Gjøvik Glasverken ny ägare, Ola Moe. I augusti 2015 upptäcktes kopior av hennes vaser och skålar på formmässan Formex. Utställare varGjövik Glasverk/Caspar Kauffeldt.

– Jag hörde av mig till dem och bad att de skulle krossa alla blåsformer och kopior av mina produkter som de tagit fram olovligt.

Den 16 April 2018 var ärendet uppe i norsk tingsrätt i Gjövik Norge. Kontentan i domen var att det inte inneburit någon ekonomisk förlust för Jeanette Karsten att produkten hade kopierats och sålts.

Det som inte hade kommit fram i tingsrätten var att Gjövik Glasverk/Caspar Kauffeldt hade låtit producerakopiorav Insideout i Tjeckien. Det framkom också efter tingsrätten att det fortfarande stod kvar originalprodukter av Jeanette Karsten i lagret på Gjøvik Glasverk.

Hon kontaktade då sin advokat igen. De gick igenom tingsrättsdomen och överklagade och krävde alla kort på borden från Gjøvik Glasverk. Under tre dagar i mitten av maj 2019 drogs ärendet i norsk hovrätt.  På Jeanette Karstens sida fanns vittnesmål från Svenskt tenn, Stockholms auktionsverk och Arvinius förlag som alla styrkte verkshöjden och originaliteten i hennes design. Den 13 juni föll domen. Den konstaterade att Jeanette Karsten design har verkshöjd och att hon har ensamrätt till formgivningen och produktionen av Insideout och att Gjøvik Glasverk/Caspar Kauffeldt har kränkt Karstens upphovsrätt genom att framställa kopior av Insideout i form av serien Alice. Enbart vittnesmålet från Marie Arvinius finns med i domen.

Domen säger däremot att det inte är bevisat att Jeanette Karsten har lidit någon förlust av att Insideout har kopierats och godkände därför inte de skadeståndskrav hon begärt på grund av ekonomisk skada och för goodwill. Båda parterna får därför bära sina egna kostnader för hovrätten.

Jeanette Karstens originalskisser på de första versionerna av Insideout år 2004 för Dukakoncernen visar möjliga höjder på vaserna och bredd på idet inre röret, i denna skiss 58 mm och 30 mm.

– Det är bra att jag nu fått rättigheterna, men domen får inga konsekvenser för Gjøvik Glasverk. Jag tror fortfarande inte att vi har fått fram hela sanningen. Vi känner inte till omfattningen av den här plagieringen.

Domen i hovrätten vann laga kraft den 28 augusti. Ingen hade då överklagat domen. Däremot fanns det fortfarande bilder av kopian Alice kvar på nätet den 18 september.

– Bilderna innebär en kränkning mot min ensamrätt till min design. Men det finns i domen ingen formulering om skadestånd för kopiering och kränkning, säger Jeanette Karsten.

Hennes advokat har skrivit till motpartens advokat men inte fått svar och tar nu ärendet vidare till Oslo Byfogdembete, en specialdomstol för att säkerställa att parterna följer domslutet.

Det har tagit Jeanette Karsten fyra och ett halvt år att få rätt till sin design. Hon har betalat 580 000 norska kronor i advokatkostnader utöver vad hennes försäkringsersättning har givit och 77 000 svenska kronor för motpartens tingsrättskostnader. Hennes förlorade arbetstid är svår att uppskatta.

– Många har påpekat att det här inte är rätt, men jag vågar inte gå vidare till Högsta domstolen. Jag är osäker på vad slutnotan och utfallet skulle bli. Jag har ensamrätt till min design och nu har jag en norsk hovrättsdom som visar det! Det är det viktigaste, säger Jeanette Karsten.

Mer att läsa