Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Herzog & de Meuron hoppas på lösning för Oscar Properties

Stockholms stads beslut att häva köpet med Oscar Properties har hörts ända till Basel. Där sitter arkitektföretaget Herzog & de Meuron som in i det sista hoppas att parterna kan hitta en ny lösning.

Det prisvinnande schweiziska arkitektföretaget Herzog & de Meuron står bakom ritningar för projektet Gasklockan som var tänkt att uppföras i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Turerna har varit många sedan de första skisserna presenterades 2009. I slutet av november i år nåddes företaget av Stockholms stads beslut om att häva köpet med byggherren Oscar Properties.

Bakgrunden till beslutet är att Oscar Properties inte betalat köpeskillingen på 592 miljoner kronor för byggrätten.

”Det finns en byggrätt och detaljplanen har vunnit laga kraft. Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses”, skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Oscar Properties hävdar å sin sida att köpet inte kunnat genomföras då en rad miljöåtgärder som rör saneringen av marken förhindrat att köpet gått igenom och skriver i ett pressmeddelande:

”Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta.”

För Herzog & de Meuron har händelseutvecklingen varit omtumlande och företaget hoppas nu på en lösning:

”Vi är fortfarande övertygande om att den nya byggnadstypologin som vi utvecklat för den här specifika platsen och dess tilltänkta användningsområde fortfarande utgör ett väldigt giltigt förslag. Vi bedömer att det skulle utgöra ett nytt landmärke för Stockholm och vi är hoppfulla om att en överenskommelse mellan alla berörda parter fortfarande kan nås”, skriver företaget i en kommentar till Arkitekten.

Herzog & de Meuron vill inte svara på om deras framarbetade förslag kan användas av en annan byggaktör.

Klart står att Stockholms stad är mån om att driva vidare projektet. Staden slår fast att detaljplanen vunnit laga kraft och att man nu söker en ny byggaktör för att utföra projektet.

– Det ligger i stadens intresse att det blir så bra som möjligt och vi kommer ställa höga krav på ett sådant här landmärke i Stockholm. Men det här innebär också att byggrätten både kan bli större respektive mindre, än det som byggaktören presenterade i ett tidigare skede, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Oscar Properties har avböjt att kommentera projektet ytterligare.

Mer att läsa