Gå till innehållet

Henning Larsen vann tävlingen om Uppsalas stadshus

I drygt 50 år har den ursprungliga visionen för stadshuset i Uppsala stått ofullbordad. Nu ska byggnaden bli hel med en tillbyggnad signerad Henning Larsen Architects.

Det ursprungliga huset som nu ska byggas till och om var även det resultatet av en arkitekttävling. Men av Erik och Tore Ahlséns vinnarförslag från 1957 byggdes bara en liten del. För arkitekterna på Henning Larsen Architects blev ursprungsidén om ett slutet kvarter med ett eteriskt gårdsrum en naturlig utgångspunkt.

– Vi hade ett ödmjukt förhållningssätt till uppgiften och ville visa byggnaden omsorg. Vi bygger klart kvarteret men behandlar vårt tillägg som en ny pusselbit som skiljer sig från det befintliga stadshuset, säger Per Ebbe Hansson på Henning Larsen Architects.

Restaurangen får sticka ut mot Vaksalagatan och ger med sitt formspråk en försmak av gårdsbyggnaden.

Restaurangen får sticka ut mot Vaksalagatan och ger med sitt formspråk en försmak av gårdsbyggnaden.

Helt enkelt har det dock inte varit att sammanfoga gammalt och nytt. Framför allt på grund av 60-talsbyggnadens låga våningshöjder som kräver en stor dos kreativitet för att fungera ihop med ett modernt hus med moderna tekniska krav, berättar han.

Gården får ett glastak för att bli den vinterträdgård som efterfrågades i tävlingsprogrammet och där tar också en ny byggnad för kommunfullmäktiges sammanträden plats. Till skillnad från utsidan får gårdsbyggnaden, kallad ”molnet”, en utformning som sticker ut. Även det har sin förklaring i förslaget från 1957. Erik och Tore Ahlsén lanserade där idén om ett eteriskt rum där himlen bjöds in och byggnaden och himlen smälte ihop till ett genom ett konstverk som tyvärr aldrig blev fullbordat men som till viss del ändå klär den befintliga fasaden.

Gårdshuset formspråk har inspirerats av de amorfa trapphus som finns i byggnaden idag.

Gårdshuset formspråk har inspirerats av de amorfa trapphus som finns i byggnaden idag.

– Vi har tänkt på det som en abstrakt struktur som skiljer ut sig från det rationella huset. Utåt håller huset en låg profil, men när man kommer in så börjar festen. Dessutom blir det en tydlig symbol för den demokratiska processen och det blir lätt för besökare att veta vart fullmäktige sammanträder, säger Per Ebbe Hansson.

Det vinnande laget

Henning Larsen Architects: Per Ebbe Hansson, Ingela Larsson, Jess Jiashi Yu, Anne Ejlsmark Berthelsen, Karima Andersen, Orestis Gkouvas, Christian Schjøll, Omar Dabaan och Narcisa-Gabriela Ionita.

SLA: Stig L. Andersson, Louise Fiil Hansen och Magnus Rasmussen.

Tyréns: Henrik Modigh, Jennie Gelting, Magnus Wilén och Per Hagengran.

Mer att läsa