Gå till innehållet

Hård kritik mot förslag om större Attefallshus

Regeringen planerar att öka den tillåtna storleken på Attefallshusen från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Men förslaget möter kritik från flera arkitekter.

– Det är naivt att tro att det här kan lösa problemen med bostadsbristen, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

Boverket får en halv miljon kronor för att utreda möjligheterna att göra Attefallshusen större. Senaste den 30 april nästa år ska utredningen vara klar. Att göra reglerna mer flexibla ska uppmuntra unga vuxna att bo i villaområden, vilket delvis kan lösa bostadsbristen, enligt regeringen.

– Det är många arkitekter och byggherrar som påpekar att 25 kvadratmeder är lite för smått, det blir för trångt, och skulle man öka det till 30 kvadratmeter skulle det gå att få en riktig bostad för mindre hushåll, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) till TT.

Boverkets siffror visar att det under de senaste två åren kommit in cirka 2000 anmälningar om att bygga Attefallshus.Flera stadsarkitekter riktar nu kritik mot regeringens förslag.

– Vinsten som man förväntade sig att få från Attefallshusen har uteblivit, utifrån det kan man fråga sig om fem kvadratmeter gör någon skillnad. Det här hjälper ingenting mot bostadsbristen där den är som störst, den eventuella effekt det har är i områden där det inte finns bostadsbrist. Attefallshus har blivit gästhus på villatomter snarare än bostäder, säger Emina Kovacic.

Hon poängterar att fler Attefallshus kan leda till oväntade problem för kommunerna, vars byggnadsnämnder ska hantera anmälningarna.

– Det kan ställa till det för kommunerna, eftersom det är svårare att anpassa större hus till befintliga miljöer. Om vi får fler Attefallshus kan det ge gestaltningseffekter som vi inte vill ha i stadsbilden, vilket också kan leda till mer jobb för kommunerna, säger hon.

Hon får medhåll i sin kritik från Patrik Jansson, ordförande i Sveriges Arkitekters planakademi och stadsarkitekt i Örnsköldsvik.

– Det har knappt byggts några Attefallshus som bostäder hittills, det är framför allt fritidshus och komplementbyggnader. Jag tror inte att det här får en massa fler att vilja bygga, jag tror inte att det kommer få någon större effekt, säger han.

Skillnaden på fem kvadratmeter ökar dock möjligheterna för en personlig planlösning, konstaterar Patrik Jansson.

– Det är en väldigt stor skillnad på 25 och 30 kvadratmeter för ett bostadshus. På 25 kvadratmeter går det nästan bara att arbeta med Boverkets rekommenderade planlösning. Nu ökar ju möjligheterna för en något mer anpassad planlösning, vilket inte är möjligt i dag. Å andra sidan blir påverkan på grannarna mycket större med större Attefallshus.

Trots kritiken är ansvarig minister Peter Eriksson hoppfull.

– Jag tror det kan leda till att vi får några 10 000-tals hus, bara vi får rätt förutsättningar, säger han till TT.

Mer att läsa