Gå till innehållet

Här startar de en ny egnahemsfabrik

Idén föddes som en lösning på nyanländas behov av bostäder. Nu drar Egnahemsfabriken Tjörn i gång sin verksamhet – socialt byggande och lokal utveckling i en gammal lada.

På Egnahemsfabriken Tjörn ska den som saknar bostad och har begränsade resurser kunna bygga sitt eget hus. I den stora ladan på gården i Svanvik finns plats för fyra byggprojekt samtidigt.

– Varje byggare anvisas en byggtid där de får tillgång till maskiner, kunskapsstöd och det material som finns på plats. Självbyggeriets stora svaghet är att husbyggaren är isolerad. Det här är ett sätt att komma runt det problemet, säger Erik Berg på Inobi, en av de arkitekter som är engagerade i satsningen.

Det är små hus, upp till 50 kvadratmeter, som ska snickras ihop på Egnahemsfabriken. Husmodulerna placeras sedan ut på privat eller kommunal mark.

– Intresset är stort. Vi har både personer som vill bygga hus och platser att ställa husen på, säger projektledare Tinna Harling på Röd Arkitektur.

Förutom nyanlända vänder sig Egnahemsfabriken också till unga och äldre på Tjörn. Gemensamt för dessa grupper är att deras behov inte tillgodoses på bostadsmarknaden.

Genom egen arbetsinsats och återbruk av byggmaterial beräknas kostnaden för ett hus hamna på mindre än hälften jämfört med industriell produktion. Och husen kommer hålla hög kvalitet, enligt Erik Berg.

– Det är ett socialt sätt att bygga där självbyggaren får stöd genom hela processen. Ett nätverk av arkitekter och snickare hjälper till med gestaltningsfrågor och konstruktionslösningar, men också med att ta fram handlingar och göra ansökningar, säger han.

Initiativet till projektet kommer från civilsamhället. Tjörns kommun bidrar med gården, som köptes upp inför planläggning av industrimark i området. I dagsläget samarbetar ett tiotal aktörer, bland andra föreningen för Byggemenskaper som koordinerar projektet, Chalmers och integrationsenheten på Tjörns kommun.

Lokala ideella krafter står för den sociala infrastrukturen. Gårdens bostadshus har lika stor funktion som fabriksladan. Där ska allt runt omkring själva byggandet rymmas. Förutom kunskapsöverföring får måltider en nyckelroll, med integrationsaktiviteten Mat och prat på Tjörn som förebild.

– Att skapa något tillsammans är roligt. Mat och prat handlar om att laga mat, Egnahemsfabriken om att bygga. Även i det här projektet är maten viktig – efter att ha snickrat samlas man kring god mat, säger Tinna Harling.

Egnahemsfabriken Tjörn har fått drygt 1,5 miljon kronor av Vinnova, och projektets olika aktörer bidrar med lika mycket. Fabriken bemannas med en platschef och några projektanställda. Målet är att bygga 20 småhus under projekttiden som pågår fram till november 2019.

Mer att läsa