Gå till innehållet

Här är vinnarna i årets svenska Europan

Fem svenska kommuner ställde upp med tävlingstomter i den europeiska tävlingen för unga arkitekter, Europan 17. Nu har fem internationella vinnarlag på de svenska tomterna utsetts.

Den sjuttonde omgången av den internationella arkitektur- och stadsbyggnadstävlingen Europan har precis avslutats med 52 tävlingsområden runt om i Europa. Temat var att planera städer för samexistens mellan stad och natur.

Sverige ställde denna omgång upp med fem tävlingsområden i Nyköping, Piteå, Rimbo, Skellefteå och Växjö till vilka det kom in 43 bidrag.

Juryns ordförande Fredrik Drotte konstaterar att det kom in flera förslag med hög idé-och hantverksmässig nivå, trots de komplexa tävlingsuppgifterna för flera av tomterna.

– Något som särskilt sticker ut är det tydliga engagemanget för klimatrelaterade frågor, som bevarande, återbruk och resurssnålhet, liksom för frågor om biologisk mångfald och närhet till naturen, säger Fredrik Drotte.

Europan hålls vartannat år och är den största återkommande tävlingen för unga arkitekter under 40 år. Arkitekten Christer Larsson är ny ordförande för Europan Sverige.

– Tävlingen Europan är mycket viktig för just unga arkitekter som annars har svårt att komma i fråga vid en LOU-upphandling. Årets omgång är också intressant eftersom kommunerna velat arbeta med relativt utmanande uppgifter och även format lokala samarbeten med till exempel regionen och Trafikverket för att lösa just ett komplext förhållande, säger Christer Larsson.

Här är vinnarna i Europan 17 Sverige:

Nyköping Skavsta.
Vinnarförslag: Skavsta Forest City
Arkitekter: Dzenis Dzihic, Staffan Svensson, Vlad Capitanu och Jon Bossuyt.
Ur juryns utlåtande: “Idén kring stadsrummet bygger på att utveckla urbanitet i nära samklang med bevarad sammanhängande natur och viktiga grönstråk, understött av ett bildmässigt starkt språk, vilket inspirerar till en diskussion om hur långt en sådan tanke kan drivas.”

Piteå.
Vinnarförslag: Solander Ring. A vision for a social, connected, and climate-resilient Piteå
Arkitekter: Giacomo Gallo, Jacopo Gennari Feslikenian, Agnese Marcigliano, Nancy Smolka, Ishaani Paresh Shah och Xinyi Xiang.
Ur juryns utlåtande: “På ett övertygande sätt uppvisas kvalitet i helhetstänk kring väl studerade stadsrum som samlar sig kring två strategiskt viktiga punkter; stationens välplacerade och studerade platsbildningar och den ringformade brons placering.”

Rimbo.
Vinnarförslag: Somewhere over the Ringbo
Arkitekter: Guillem Colomer Fontanet, Silvia Jaunsolo Sanchez
och Miguel Cambron Gomez.
Ur juryns utlåtande: “Somewhere Over the Ringbo tar, utifrån en stark analys av befintliga värden på ett övertygande sätt, sin utgångspunkt i det starka helhetsgreppet att låta en ringled knyta samman lokalsamhället både socialt och ekologiskt.”

Skellefteå.
Vinnarförslag:
Safescape
Arkitekter: Mahla Ebrahimpour, Agnieszka Lula, Jan Wańczyk och Yuan Lin. Medverkande: Nathaniel David Carden och Maya Sleiman.
Ur juryns utlåtande: “Förslaget hanterar på ett övertygande sätt, med hantverksmässig kvalitet och en utvecklingsbar struktur, både väl anpassad skala, genomarbetat offentligt rum, hänsyn till historien och landskapet och kopplingar till omgivande stråk och bostadsområden.”

Växjö.
Vinnarförslag:
Generative Care
Arkitekter: Henrik Almquist, Morgane Martin Alonzo, Oscar Aparicio Chavez och Léa Ganteil.
Ur juryns utlåtande: “Generative Care tar ett starkt grepp om frågan kring återbruk, som visar inlevelse och kunskap i inventeringsarbetet, och omhändertagande av byggnaders olika förutsättningar, liksom en god helhetsanalys med avstamp i viktiga befintliga vardagliga och rekreativa flöden.”

Vinnarna presenteras på den svenska hemsidan för Europan och på den centrala organisationen Europan Europas hemsida. Prisutdelningen kommer att ske på Europan-dagen den 18 april på Statens konstråd i Stockholm.

Mer att läsa