Gå till innehållet

Här är vinnarförslaget till Göteborgs linbana

Det blev UNStudio i samarbete med Kjellgren och Kaminsky som vann tävlingen om linbana i Göteborg. Poetiskt och flexibelt, skriver juryn om förslaget New Beacons.

Fem team valdes efter en prekvalificering i juni 2017 ut att delta i tävlingen om en linbana i Göteborg. Nu har vinnarna utsetts.

– Vi är väldigt glada och det är ett spännande projekt att arbeta med där vi kombinerar teknologi och arkitektur. Det här blir vårt första projekt i Sverige, säger Ben van Berkel på UNStudio i Amsterdam.

Juryn har i sin motivering lyft fram förslagets poetiska kvaliteter, dess flexibilitet, att konstruktionen är lätt avläsbar och att förslaget visar en förståelse för stadens historia. Juryn poängterar också att konstruktionen är gjord för att kunna anpassas till lokala förhållanden och ge en minimal påverkan på omgivningen. Arkitekterna bakom förslaget har velat uttrycka det robusta i stadens industrihistoria och hamnens kranar har använts som en referens i masternas utformning. Deras konstruktion har också varit den största utmaningen enligt Ben van Berkel.

Tornen är uppbyggda av fackverk i stål som ger mindre skugga på marken än en solid struktur.

– Vi har arbetat hårt med konstruktörerna för att få det att fungera. Den elegans i den asymmetriska konstruktionen vi ville åstadkomma bygger på ett spel mellan tunna och tjockare dimensioner och hur de möter marken, säger Ben van Berkel.

En referens i tävlingsförslaget är också hur dansare rör sig och testar gränserna i rummet.

– Tornen ska ge olika upplevelser beroende på varifrån de betraktas, precis som en dansare skapar olika figurer, förklarar Ben van Berkel.

De lutande väggarna och taken i stationshusen leder besökarna upp till plattformen.

De triangulära formerna i masternas konstruktion återkommer i stationshusen, lyfta från marken för att inte hindra flödet i marknivå samtidigt som de blir en del av stadens nätverk. Varje stationsbyggnad ska anpassas till platsen både till utformning och innehåll. Vissa kan rymma butiker och restauranger och andra cykelparkering, beroende på placering.

– Programmet är fortfarande öppet. Det och finansiering ska vi nu börja diskutera med staden. Vi ska också utveckla hur masterna möter marken och jag hoppas att vi kan bli involverade i en diskussion om detaljplanen och kunna möta de boende i Göteborg i workshops och presentationer under arbetet, säger Ben van Berkel.

Kjellgren och Kaminsky architecture är lokala arkitekt och partner i tävlingsteamet.

– Vi har gjort platsanalyser, flöden och program, sökt referenser i den lokala byggnadstraditionen och bidragit med lokalkännedom i aktuella frågor, säger Joakim Kaminsky.

Han har tidigare jobbat på UNStudio i Amsterdam och kontoren har deltagit i prekvalificeringar tillsammans ett par gånger tidigare. Nu lyckades de, och vann dessutom tävlingen. Teamet på cirka tio personer från de två arkitektföretagen och från konstruktören har samarbetat genom skypemöten varje vecka.

Linbanans torn får en stark inverkan i stadsbilden.

Det finns en del motstånd och diskussioner i Göteborg om linbanan. Men Joakim Kaminsky anser att det är en bra lösning.

– Det kostar mycket men i ett läge där alternativen är bro eller tunnel så är det här ett billigare sätt att uppnå kontakten. Det blir en effektiv lösning som förenar olika socioekonomiska zoner som idag skiljs åt av älven, motorvägen och järnvägen, säger han.

De sex tornen som bär linbanan kommer att bli olika höga och innebär en betydande inverkan i stadsbilden.

– Det känns stort när det är ens egen stad, jag blir ödmjuk inför det. Det är väldigt stora byggnader och det är många av dem. Det är bäst att det blir bra, jag kommer ju se dem hela mitt liv, säger Joakim Kaminsky.

Bakgrund göteborgs linbana:

Göteborgs Stad har utrett frågan om linbanor sedan 2013, en tvärlänksfunktion för att koppla samman och förtäta staden. Fördelarna med linbana anses vara stora restidsvinster hög säkerhet, låg störningskänslighet och små lokala miljöeffekter. Det planeras för en linje med fyra stationer och sex torn mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Detaljplan för linbanan saknas. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår och det vinnande förslaget kommer att inarbetas i den fortsatta planeringen.

Preliminär trafikstart är år 2021. Linbanans längd är 3000 meter med sex torn på mellan 40 och 115 meter. Gondolerna beräknas avgå med 45 sekunders mellanrum, rymmer 25 personer och har en kapacitet på 2000 resenärer per riktning och timme. Restid mellan ändhållplatserna är 12 minuter.

Tävlingsjuryn om vinnarförslaget:

”Förslaget redovisar en bra analys med ett genomarbetat designkoncept för både torn och stationer där gestaltningen av tornen övertygar mest. Skalan på tornen stämmer med stadens förutsättningar och visar på en möjlig variation på samma tema.”

Om vinnarteamet:

Designarkitekt: UNStudio genom Ben van Berkel, Arjan Dingste, Juergen Heinzel, Ayax Abreu Garcia, och Xinyu Wang.

Lokal arkitekt: Kjellgren Kaminsky genom Joakim Kaminsky och Edouard Boisse.

Konstruktion: Knippers Helbig genom Peter Boris och Florian Scheible

Ljusdesign: Licht und Soehne genom Florian Licht.

Läs mer om vinnarförslaget.

Mer att läsa