Gå till innehållet

Här är studenternas vinnande poetiska tillägg

Emma Hjortenklev Wassberg och Fredrik Matz vann idétävlingen Inside Out för studenter vid landets arkitektskolor.
– Med vårt förslag Erinring vill vi lyfta fram människorna i Stockholm, för det är tack vare dem som staden blir till, sa Emma Hjortenklev Wassberg vid prisutdelningen.

Tävlingen arrangerades i samband med det årliga landskapsarkitekturseminariet Oyster som i år hade temat Urban poetry. Tävlingsuppgiften var att göra ett tillägg på en offentlig plats i valfri stad, ett tillägg som fungerar som ett poetiskt avtryck och stärker platsens identitet.

Platsen som Emma Hjortenklev Wassberg och Fredrik Matz valt är Stadsgården i Stockholm. Deras förslag är en interaktiv ljusprojicering på den höga bergväggenen, en stiliserad vattenkrusning. Utplacerade sensorer gör att det projiceras nya expanderande ringar varje gång någon passerar till fots eller på cykel.

”Vi menar att en droppe i havet påverkar sin omvärld mer än vad en tror och att ett avtryck kan spridas och växa ’som ringar på vattnet’. Utan droppar inget hav. Utan människorna ingen stad”, skriver vinnarna i sitt tävlingsförslag.

Juryn menar att förslaget lyfter fram människornas närvaro på platsen med stor känsla och dramatik.

”Bidraget är skarpt och välformulerat. Här ifrågasätts invanda begrepp som identitet och nostalgi med grund i ett kreativt och nytänkande perspektiv och med poetisk precision”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Emma Hjortenklev Wassberg och Fredrik Matz studerar på arkitektskolan vid LTH respektive på landskapsarkitektutbildningen vid SLU i Ultuna. Totalt var det 28 inkomna förslag som togs upp för bedömning. Flest antal tävlingsdeltagare kom från Chalmers, tätt följt av KTH och SLU.

På andra plats i tävlingen kom Oskar Persson från SLU i Ultuna och tredjeplatsen kneps av Teodor Losman Nädele från Chalmers.

Mer att läsa