Gå till innehållet

Här är kollegorna som fått nytt jobb

Nya medarbetare på Mareld, Codesign och Ettelva. Det och lite till bland veckans nyanställda.

Svante Soldemo och Norman Jans är nya landskapsarkitekter på Mareld i Göteborg. De kommer båda senast från Berlin –från Atelier Loidl respektive ST raum a.

tove

Tove Siöwall är ny arkitekt på Codesign där hon just nu arbetar med en skola och en hyresgästanpassning. Hon har tidigare arbetat hos GWSK Arkitekter som handläggande arkitekt och hon har studerat vid Chalmers och KTH.

Katrin Muschter

Katrin Muschter är ny arkitekt i Ettelva Arkitekters bostadsteam. Hon kommer senast från Nordisk kombination arkitekter.

Linnea Silfverdal

Linnea Silfverdal är ny planarkitekt i Ettelva Arkitekters stadsbyggnadsteam. Hon kommer senast från Täby kommun.

Sara Nermansdotter

Sara Nermansdotter, arkitekt och keramiker, blir ny visualiserare på Ettelva Arkitekter. Hon kommer senast från BAU.

Xing Yin

Xing Yin är ny arkitekt i Ettelva Arkitekters bostadsteam. Hon kommer senast från Sweco.

Jenny Lundahl

Jenny Lundahl driver numera Jenny Lundahl Arkitektur AB (tidigare Oldebäck Arkitekter). Under 2017 är hon projektanställd på Länsstyrelsen i Gotlands län som projektledare för en förstudie till nationalpark Bästeträsk.

Patrik Ryberg

Patrik Ryberg är ny arkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder. Han kommer närmast från Cedervall Arkitekter och dessförinnan jobbade han på Tengbom.

Sara Hansson

Sara Hansson är också ny arkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder. Hon har nyligen avslutat sin utbildning vid LTH.

Mer att läsa