Nyheter

Här är Karlskronas nya krona

3 april 2019

Karls krona heter danska Dorte Mandrups vinnande tävlingsförslag för ett nytt kulturhus mitt i världsarvet intill Fredrikskyrkan vid Stortorget i Karlskrona.

Annons
Illustration MIR

Det nya kulturhuset ska byggas granne med Fredrikskyrkan som är en del av Örlogsstaden Karlskrona som togs upp på Unescos världsarvslista 1998.

”Byggnaden både utmärker sig och passar in i den historiska miljön”, säger juryn om vinnarförslaget som beskrivs som en elegant tolkning av klassisk arkitektur.

Fasaden utgörs av ett spel mellan glaserade och oglaserade keramiska plattor samt glas. Byggnadens volym med spetsiga hörn markerar det nya kvarteret och taklandskapet beskrivs ge associationer till havet och Karlskronas historiska siluett.

Vinnarförslaget har en uppglasad bottenvåning som kontrasterar mot den i övrigt ganska slutna fasaden. Mot torget är fasaden indelad i tre partier, varav mittpartiet är något indraget. Juryn betonar att fasadens spel mellan glaserade och oglaserade keramiska plattor ger en livfullhet och variation som är viktig att bibehålla när huset ska förverkligas. Illustration: MIR Illustration: MIR

Annons

Juryn är dock mindre nöjd med hur arkitekterna löst interiören. Byggnaden ska inrymma bland annat bibliotek, besökscentrum, konsthall, scener, möteslokaler, kontor samt kafé.

”Den största svagheten är att alla programkrav avseende verksamheten inte uppfylls. Inte heller samnyttjande och logistik fungerar tillfredsställande. Sammantaget efterlyser juryn mer inlevelse i verksamhetens behov”, skriver juryn.

Den öppna trappan genom huset är enligt juryn för smal för att fungera som mötesplats. Illustration: MIR Illustration: MIR

I övrigt anser juryn att förslaget är genomförbart inom den avsatta projektbudgeten på 220 miljoner kronor. Byggnaden ska ersätta det gamla posthuset som idag finns på tomten och preliminär byggstart är år 2020.

I det vinnande tävlingsteamet ingick från Dorte Mandrup Lars Johan Almgren, Frants Nielsen och Johan Navjord. Kontoret samarbetade med Marianne Levinsen Landskab och Torbjörn Nilsson.

Om tävlingen:

Tävlingen genomfördes som en inbjuden projekttävling. Förutom danska Dorte Mandrup arkitektkontor deltog norska Snøhetta samt svenska Elding Oscarson arkitekter och Wingårdhs.

Annons
Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel