Gå till innehållet

Här är Göteborgs nya kulturhus

Med ett lekfullt anslag som inbjuder till att ta platsen i besittning vann Sweco Architects juryns gillande i den inbjudna tävlingen om ett nytt kulturhus i Bergsjön i Göteborg.

– Det känns fantastiskt roligt! Vi har jobbat mycket i Bergsjön de senaste åren och vet hur otroligt efterlängtat kulturhuset är, säger Marcus Morichetto som är en av arkitekterna i det vinnande laget.

Önskan om ett kulturhus på Rymdtorget i Bergsjön har funnits mycket länge och redan på 1980- och 90-talen utvecklades en fritidsgård på torget till en sådan mötesplats. Den visade sig dock vara svårt fuktskadad och revs 2009. Den lämnade ett stort tomrum efter sig i området. Men för fyra år sedan bestämde sig Göteborgs politiker för att investera i ett nytt kulturhus med målsättningen att det ska stå klart till 2020. Efter förstudien som följde bestämde de sig för att anordna den arkitekttävling som nu avgjorts.

 

Atriet är också ett växthus. Tävlingsprogrammet definierade kulturbegreppet brett vilket inkluderar till exempel stadsodling.

 

Sweco Architects vinnande förslag Kulturkorgen har lekfullhet, nyfikenhet och upptäckarglädje som ledord. Både byggnad och plats har fått ett brokigt uttryck som uppmanar besökarna att ta dem i besittning. Utformningen är menad att tillåta och tåla att användas mycket och på många olika sätt.

– Trösklarna måste vara låga. Det ska vara enkelt att både ta till sig kultur, skapa den och delta i olika aktiviteter. Att alla kan vara med och forma den lokala kulturen är oerhört viktigt ur ett demokratiskt perspektiv – speciellt i nordöstra Göteborg, säger Ann Legeby, som också arbetat med vinnarförslaget.

Själva byggnadskroppens form utgår från den triangulära tomten men får en indragen entré för att omfamna torgplatsen framför. Taket sluttar från norr till söder och avslutas med en upphöjd, solig offentlig plats. Interiört är planen organiserad kring ett centralt atrium som också skapar en cirkulär rörelse. Det gör det lätt för besökaren att ta del av allt som händer i huset genom att gå ett varv runt.

 

Det ska gå att både se och synas. Arkitekterna har jobbat med platser som är både skyddade och väldigt exponerade.

 

Att laget var väl införstådda med platsens förutsättningar och med sitt förslag lyckas skapa mervärde för området är något som juryn tar fasta på i sitt utlåtande där de skriver att både förståelsen och engagemanget lyser igenom. Det är också det som arkitekterna själva väljer att lyfta fram som nyckeln bakom framgången.

– Vi var all-in, säger PeGe Hillinge, en av de andra arkitekterna i laget.

– Ja, vi har inte gett oss förrän vi landade i rätt lösning, fyller kollegan Margareta Diedrichs i.

Ett kvitto på att de hittat rätt fick de inte minst då förslagen ställdes ut i Bergsjön och de boende själva fick säga vad de tyckte om de olika förslagen.

– Vi blev jätteglada över folkets röster. Den talade verkligen till folk, de sa till exempel att det kändes som att den hörde hemma i Bergsjön och det var ju precis det vi ville skapa, något som lyfter men ändå hänger ihop med området, säger Marcus Morichetto.

 

Byggnaden har flera entréer för att göra det möjligt att till exempel ha kvällsarrangemang utan att behöva öppna hela huset.

Vid biblioteket finns en terrass dit besökarna kan ta med sig sin bok ut för att läsa i solen.

 

Det vinnande laget

image1

Det vinnande laget från Sweco Architects bestod av Thorbjörn Andersson, Cecilia Rossing, Marcus Morichetto, Caroline Zima, Margareta Diedrichs, Ann Legeby och PeGe Hillinge. Visualisering: Sofia Kourbetis och Linda Hansson.

Mer att läsa