Nyheter

Här är de nominerade till Planpriset 2019

21 januari 2020

Boden, Stockholm, Kristianstad och Lund gör upp om Planpriset 2019.
– Alla nominerade har hög kvalitet men mycket olika förutsättningar för genomförandet, säger Caroline Dahl i planprisjuryn.

Annons

Boden, Stockholm, Kristianstad och Lund är nominerade till Planpriset 2019.

Juryn för planpriset, som består av två planeringsarkitekter, två arkitekter och en landskapsarkitekt, har under året studerat både inkomna tips och egna spaningar på planarbetet runt om i landets kommuner.

– Som vanligt har vi letat efter angelägna frågor och en plan eller ett planeringsarbete som är väl utfört, säger Caroline Dahl.

Den angelägna frågan som juryn letar efter kan vara alltifrån social eller ekologisk hållbarhet till samverkan i planprocessen.

Annons

– Något vi sett i år är att det finns ett ambitiöst arbete för en hållbarare utveckling och att beslutsunderlagen ofta är faktatäta, till exempel konsekvensanalyser som är mindre argumenterande och mer reflekterande, vilket lett till mer kritiska diskussioner och också modiga avvägningar, säger Caroline Dahl.

Planarbetena som kan komma i fråga för priset har alla följts av något slags politiskt beslut men det kan vara både väldigt tidigt i processen eller långt gånget.

– Det är inte en bevekelsegrund att planerna ska vara genomförda. Ett bra planarbete kan vara värt att lyfta trots att det inte går vidare, säger Caroline Dahl.

Vinnaren av Planpriset koras på Arkitekturgalan den 10 mars.

Här är de nominerade till planpriset 2019:

Klimatomställningsarbetet i översiktsplan, Boden:

Annons

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: samhällsstrateg Emma Lundqvist.

Uppdragsgivare: Bodens kommun.

Ur juryns motivering: ”Boden visar med sin översiktsplan från år 2017 att kommunen tar klimatfrågan på stort allvar. Planen är också en modell för hur en kommun med förhållandevis små resurser för planarbete kan ta sig an en angelägen planeringsfråga och lösa den med på ett ambitiöst och professionellt sätt.”


Attraktiv kust, livskraftigt hav – ändring av översiktsplan, Kristianstad

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: landskapsarkitekt Ann-Mari Lindberg.

Annons

Uppdragsgivare: Kristianstads kommun.

Ur juryns motivering: ”Kristianstad utmärker sig med en välutvecklad prioriteringsordning i föreslagna riktlinjer och åtgärder. Särskilt värdefullt är att kostnader tagits fram. Arbetet visar att politikens mod och handlingskraft stärks när planeringsarbetet levererar kunskap och tydliga argument. Klimatomställningen behöver mer av den varan och Kristianstads arbete är därför både angeläget och inspirerande.”


Områdesplanen Västerbroprogrammet, Lund

Ansvariga planarkitekter och upphovspersoner: planarkitekt och planeringsledare: Katarina Meier, arkitekt; ansvarig planarkitekt Västerbroprogrammet: Maja Skoog, planeringsarkitekt; ansvarig planarkitekt fördjupad översiktsplan: Carolina Lundberg, landskapsarkitekt.

Uppdragsgivare: Lunds kommun.

Annons

Ur juryns motivering: ”Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.”


Projektet Fokus Skärholmen, Stockholm

Projektchef: Karin Ahlzén, arkitekt, exploateringskontoret. Biträdande projektchef: Sara Heppling Trygg, stadsdelsförvaltningen.

Uppdragsgivare: Stockholms stad.

Ur juryns motivering: ”Fokus Skärholmen visar att kommuner och planberedskap vinner på att proaktivt peka ut framtidens attraktiva lägen och förvalta platsers kvaliteter så att andra aktörer vill bidra. Att kombinera marknadsdriven stadsbyggnad med kommunens lägesskapande visioner är både socialt och ekonomiskt hållbart.”

Annons

Mer info om projekten finns på Sveriges Arkitekters hemsida.

 

Annika Jensfelt

Anton Andersson

Gå till nästa artikel