Gå till innehållet

Här är arkitekturen som kommunerna prisar

Det är inte bara Sveriges Arkitekter som delar ut priser i arkitektur. Minst 17 procent av landets kommuner har egna priser. Närmare en tredjedel har valt att kalla dem priser i stadsbyggnad eller stadsmiljö och flera kommuner lyfter även fram byggnadsvård.

– Utdelning av arkitekturpriser är verkligen en bra morot, både för redan invigda byggherrar och blivande. Det är ett sätt att visa att kvalitetsbyggande uppskattas och lönar sig på alla sätt. De senare åren har vi dessvärre inte hunnit med detta men siktar på att göra det, förhoppningsvis redan nästa år.

Det säger bygglovarkitekten Kristin Johansson i Gävle som är en av dem som svarat på Arkitektens undersökning om kommunernas egna arkitekturpriser. Hon får medhåll av Christian Hegardt som är stadsarkitekt på Gotland.

– Vi har inget arkitektur- eller stadsbyggnadspris men det borde vi verkligen ha. Jag misstänker att det är min uppgift att verka för att ett sådant instiftas, säger han.

Både Gävle och Gotland tillhör alltså de kommuner som inte delar ut något eget pris. Och de är inte ensamma. Av de 157 kommuner som svarat på Arkitektens undersökning är det ytterligare 106 som uppger att de inte gör det. Flera uppger liksom Gävle och Gotland att det är önskvärt och kan vara på gång men det finns också dem som argumenterar mot ett eget pris.

– Vi lägger tid på att ordna tävlingar istället. Jag anser att det räcker med att Sveriges Arkitekters lokalförening i Östergötland varje år delar ut pris, säger Johanna Wiklander, stadsarkitekt i Linköping som dock tillägger att alla inte håller med henne om det.

Och i hela Sverige är det alltså minst 50 kommuner som har egna priser för att lyfta fram goda exempel. Flera, till exempel Växjö, Jönköping, Örkelljunga, Kungsbacka och Simrishamn är veteraner på området och har delat ut sina priser i över 20 år.

Det som kommunerna prisar handlar om stadsbyggnad, stadsmiljö och stadsbild eller årets bästa bygge och gestaltning. Samtidigt väljer flera kommuner att särskilt prisa varsam ombyggnad och byggnadsvård.

– Vi har inget renodlat arkitekturpris. Politiken har inte gått med på det. Men vårt Byggnadsvårdsdiplom fungerar som en bra ersättare, det har större bredd än ett arkitekturpris, säger Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna.

Kommunerna har lite olika sätt att ta fram sina pristagare. I vissa kommuner är det stadsarkitekten och tjänstemännen som nominerar förslag som politikerna får ta ställning till. I andra kommuner kommer nomineringarna från allmänheten. Andra kommuner, som till exempel Stockholm och Nynäshamn, låter en jury nominera eller välja ut ett antal kandidater för att sedan låta allmänhetens röster avgöra.

Hittills har 29 av 2016 års priser delats ut, flest i Stockholms och Västra Götalands län. Bland de prisade projekten finns tio villor. Nacka kommun är en av kommunerna där politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden röstat fram en villa som pristagare.

– Vi har delat ut Stadsbyggnadsutmärkelsen i elva år och brukar nominera cirka tio projekt varav en eller två brukar vara villor. 2016 blev första året som en villa tilldelades utmärkelsen, säger Eva Maria Löfström Persson, stadsarkitekt i Nacka.

Även i Gislaved gick kommunens arkitekturpris till en nybyggd villa. Men där var inte tjänstemännen och politikerna helt överens. Arbetsgruppen för arkitekturpriset, som bland annat bestod av stadsarkitekten och kulturchefen, förordade ombyggnaden av en äldre fastighet, den så kallade Bruksvillan, men bygg- och miljönämnden tyckte annorlunda.

– Så kan det gå i en politikerstyrd organisation, säger stadsarkitekt Sven Hedlund.

Grafiken visar resultatet av de svar som inkommit till och med den 6 december.

Grafiken visar resultatet av de svar som inkommit till och med den 6 december.

hela listan med projekten som kommunerna prisat i år:

Nacka six walls house foto Mikael Olsson

Nacka: Six Walls House har fått kommunens Stadsbyggnadsutmärkelse efter en omröstning i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det är den första villan som får priset sedan det instiftades för 11 år sedan. Arkitekt: Johan Arrhov och Henrik Frick, Arrhov Frick Arkitektkontor. Foto: Mikael Olsson

Lidingö

Lidingö: Enfamiljshuset Loke 30 vann stadsmiljöpriset som delades ut för andra året i rad. Ett hus av enkla material med en osminkad, naturlig estetik som vinner i längden, tycker juryn. Arkitekt: Erik Westling och Malin Åberg-Wennerholm som även bor i huset. Foto: Lidingö stad

Täby Brinkskolan

Täby: Brinkskolan är Årets stadsbyggnadsprojekt, enligt beslut från stadsbyggnadsnämnden. Priset instiftades 2012 och ska gå till projekt som förskönar samt ökar trivseln, tryggheten och upplevelsevärdet i kommunen. Arkitekt: Roger Larsson, Link arkitektur. Foto: Åke E:son Lindman

Nynäshamn skateparken-webb

Nynäshamn: Priset för bästa gestaltning ska uppmuntra till engagemang i stadsbyggnadsfrågor och främja god arkitektur. Årets pris gick till stadens skatepark efter allmänhetens omröstning. Arkitekt: Nynäshamns kommun, Sub Surfers Stockholm och Artisan Skateparks. Foto: Johan Gustafsson

Sollentuna Tavelkroken 2,1

 Sollentuna: Kultur- och fritidsnämnden har gett byggnadsvårdsdiplom till ägarna av en 1920-talsvilla som har byggts till i likhet med ursprungligsarkitekturen. Ett av de mest seriösa och lyckade exemplen på tillbyggnad av denna för Sollentuna förr så vanliga villatyp, lyder motiveringen. Foto: Sollentuna kommun

Haninge

Haninge: Årets Haningebyggnad är Vattentornen i Handen som renoverats och fått ny gestalt. Vinnaren korades genom att allmänheten röstade på tre finalister. Arkitekt är HMXV arkitekter genom Frida Jahnmatz och Tove Leander. Foto: HMXV

Södertälje Nibble Gård-4

Södertälje: Årets byggnad i Södertälje är lantbruksanläggningen Nibble gård. Storartad arkitektur i ett till synes vardagligt sammanhang, säger juryn. Arkitekt: Michael Pietsch, Pietsch Arkitekter samt Asante arkitektur & design. Årets renovering blev Hälsan i Östertälje. Arkitekt Diabas arkitekter. Foto: Södertälje kommun

invigning av skateparken

Gnosjö: Kommunens pris för god arkitektur gick till skateparken för att den som en stilren och modern parkanläggning på ett utmärkt sätt förenar design och funktion, är välbesökt och bidrar med liv och rörelse till samhället. Arkitekt: Pivotech. Foto: Karin Bengtsson

Gislaved1

Gislaved: En villa i Anderstorp har tilldelats kommunens arkitekturpris av bygg- och miljönämnden. Huset utgör ett särskilt gott exempel på hur ett bostadshus kan gestaltas i en blandning av olika stilar och tidsepoker, lyder motiveringen. Arkitekt är Erling Gustavsson. Foto: Gislaveds kommun

Nässjö

Nässjö: Ett par i Skärsboda får årets byggnadspris för att ha renoverat ett torp från 1800-talet som under lång tid stått obebott men som nu är deras permanentbostad. Priskommittéen framhåller föredömligt bevarande av äldre material i kombination med modernt boende.

Växjö foto lars åke rapp

Växjö: Villa Circuitus får Byggnadspriset som delats ut av nämnden i 26 år. Huset är ett passivhus som enligt motiveringen ger optimala lösningar på energieffektivitet och som dessutom är en snackis. Arkitekt: Sajt arkitektstudio genom Nina Sandahl. Foto: Lars-Åke Rapp

LjungbyHögupplöst

Ljungby: En fastighet från 1946 som byggdes till med två flyglar 1959 har fått pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård. Byggnaden som tidigare varit vårdboende har byggts om till lägenheter. Arkitekt: Gunnar Palmquist. Foto: Ljungby kommun

Valnötsträdet stenläggning

Kalmar: Kvarteret Valnötsträdet, äldre byggnader i känslig miljö som byggts om till hyresrätter, har fått årets stadsbyggnadspris. Ett projekt som följer en Kalmartradition där nya värden tillfogas, berikar och förnyar, tycker juryn. Arkitekt: Åke Briswall. Foto: Jan Magnusson

Oskarshamn Foto Enter arkitektur

Oskarshamn: Priset Bygg-Oskar har tilldelats Sagabiografen för att utgöra ett fint exempel på funktionalistisk arkitektur som har renoverats med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska värde. Arkitekt: Sverker Björklund, Enter arkitektur. Foto: Enter arkitektur

Nybro 2

Nybro 1

Nybro: Årets Bygnadspris gick till två privatfastigheter för att fastighetsägarna på ett varsamt sätt renoverat och återskapat den för kommunen unika arkitekturstilen Nybrojugend respektive ett klassiskt sekelskifteshus. Foto: Therese Andersson

Vellinge foto Mimmi Jacobsson

Vellinge: Kommunens Stadsbildspris går till om- och tillbyggnaden av en 30-tals funkisvilla i Falsterbo. Med nuvarande ägare har sommarvillan fått nytt liv, säger motiveringen. Arkitekt: Ulf Sjögren, New Line Arkitekter. Foto: Mimmi Jacobsson

Örkelljunga foto Maria Månsson Brink

Örkelljunga: En fastighet i Strandhem där man uppfört utbildningspaviljonger i anslutning till en missionsgård från 1912 får kulturmiljöpriset som instiftades 1994. Paviljongerna är ritade av Gunilla Svenssons Arkitektkontor. Foto: Maria Månsson Brink

Skurup Skärmklipp

Skurup: Föreningen Tegelakademin som vill sprida kunskap om tegelarkitektur fick Arkitekturpriset som delas ut till personer som är födda, bosatta eller verksamma i kommunen. Vinnaren utses av kultur- och fritidsberedningen. Foto: Skärmdump från hemsida

Malmö Live foto Bojana Lukac

Malmö hubbhult foto Bojana Lukac

Malmö: Malmö Live av Schmidt Hammer Lassen Architects fick stadsbyggnadspriset och miljöpriset gick till Ikea Hubbhult av Dorte Mandrup Arkitekter. Stadsbyggnadspriset uppmärksammar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Miljöpriset uppmärksammar ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande. Foton: Bojana Lukac

Höganäs Vikens kyrka

Höganäs kv OdenBalder

Höganäs: Vikens kyrka fick arkitekturpriset i kategorin om- och tillbyggnader. Arkitekt: Wikerstål Arkitekter. Priset delas ut vart tredje år och går också till en nybyggnad som på ett positivt sätt bidrar till upplevelsen i stadsbilden. Vinnare blev Kv. Oden & Balder. Arkitekt: Arkitektlaget i Skåne. Foto: Höganäs kommun respektive Ole Jais

Trelleborg centralstation

Trelleborg: Centralstationen och Trelleborgs Hamn AB fick årets pris för Hållbar samhällsbyggnad. Ett projekt som bidrar till hållbarhet vad gäller såväl stadsstruktur som resvanor lyder motiveringen. Foto: Uddevalla kommun

Simrishamn Den Engelska Trädgården

Simrishamn: Den Engelska Trädgården fick kommunens arkitekturpris som delats ut sedan 1999 och som ska uppmärksamma en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen. Trädgårdens anläggare: Anette Cato och Maria Nilsson. Foto: Eva Ferlinger.

Halmstad

Halmstad: Olsgården fick byggnadsnämndens arkitekturpris. En arkitektonisk pärla som ger begreppet äldreboende en helt ny klang, lyder motiveringen. Priset ska lyfta fram nya spännande projekt och visa vad arkitektur kan vara i ett brett perspektiv. Arkitekt: Stellan Eriksson. Foto: Sandra Haak

Kungsbackaån

Kungsbacka: Stadsmiljöpriset gick till Översvämningsskyddet vid Strandgatan. Arkitekt: Norconsult. Vinnare av bostadshuspriset blev Brf Utsikten ritad av Arkitekterna Krook & Tjäder. Pris har delats ut 23 gånger och i år utsågs vinnarna av allmänheten.

Götene foto Tommy Andersson

Götene: Miljö- och bygglovsnämnden har gett kommunens byggnadsvårdspris till fastigheten Varan för ett varsamt renoverat permanentboende där färg och materialval både inom- och utomhus utförts i tidsenlig gammal stil. Foto: Tommy Andersson

Uddevalla

Uddevalla: Arkitekturpriset delas ut av samhällsbyggnadsnämnden och gick till en villa vid Flaggberget.Ett både modernt och traditionellt hus, lyder motiveringen. Arkitekt: Anneli Drackner, Tengbom. Foto: Uddevalla kommun

Karlstad wermlandsbanken_foto_henrik_sjoberg

Karlstad: Ombyggnaden av byggnadsminnet före detta Wermlandsbanken har fått kommunens nyinstiftade byggnadsvårdspris. Arkitekt: Thomas Rudner, Mondo arkitekter. Stadsbyggnadsnämnden delar sedan 1986 också ut ett byggnadspris som ännu inte avgjorts. Foto: Henrik Sjöberg

LudvikaHÖGupplöst

Ludvika: Två byggnader inpassade mellan huskroppar från 1910- och 1940-talen i centrala staden fick skönhetspriset. Ett spännande inslag i stadsbilden, samtidigt som bostäder och affärslokaler har skapats, lyder motiveringen. Arkitekt: Marcus Olhans, Arkitektgruppen GKAK. Foto: GKAK.

De som har pris men ännu inte delat ut det:

Upplands Väsby: Kommunen delar sedan i år ut ett hållbarhetspris.

Huddinge: Huddinges byggnadspris delas ut första gången nästa år. Huddingeborna får vara med och rösta.

Sigtuna: Kommunen har sedan två år ett stadsbyggnadspris. Vinnaren röstas fram i bygg- och trafiknämnden.

Jönköping: Stadsbyggnadspris delas ut sedan 1994.

Värnamo: Arkitekturpris för nybyggnad och restaurering.

Vaggeryd: Byggvårdnadspriset delas ut varje år.

Karlshamn: Delar ut arkitekturpris.

Lomma: Har ett pris för god byggnadskultur. Allmänheten nominerar, nämnden rekommenderar och fullmäktige delar ut.

Lund: Har ett stadsbyggnadspris som årligen delas ut till en arkitekt som på något vis bidragit till stadsbildens utveckling.

Staffanstorp: Delar sedan 1992 ut byggnads- och anläggningspris om man får in några nomineringar. Senast man delade ut pris var 2010.

Landskrona: Stadsbyggnadspris delas ut nämndens sista sammanträdesdag för året.

Varberg: Byggnadspris delas ut.

Öckerö: Byggnadsvårdspris till ny- om eller tillbyggnad som beaktat kulturmiljöprogrammets intentioner.

Stenungsund: Tekniska myndighetsnämnden delar ut ett byggnadspris om det finns lämpliga kandidater.

Vara: Byggnads- och miljöpris till åtgärder där de estetiska värdena har fått en framträdande plats.

Göteborg: Delar varje år ut arkitekturpriset ur Per och Alma Olssons fond till projekt som ”visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.

Lysekil: Byggnadsnämnden delar ut ett Byggnadspris varje udda år.

Strömstad: Kommunen delar sedan 2005 ut ett stadsmiljödiplom.

Borås: Stadsbyggnadspriset delas ut vart tredje år i fem kategorier: bostadshus, ombyggnad, offentlig byggnad, näringsfastighet samt mark, landskap och stadsmiljö.

Ulricehamn: Utmärkelsen Årets hus delas ut i december.

Umeå: Stadsmiljöpriset återupptogs 2013. Projekt nomineras av medborgarna och av ansvariga i Gestaltningsgruppen och röstas fram på webben.

Mer att läsa