Gå till innehållet

Han hittar kompetensen bland nyanlända

Sedan ett år jobbar Amir Nazari heltid med att rekrytera nyanlända ingenjörer och arkitekter till ÅF. Just nu intervjuar han arkitekter för arkitektföretaget Sandellsandberg.
– Kompetens är en bristvara i stockholmsområdet, säger han.

Under hösten 2015 kom ett stort antal högutbildade flyktingar till Sverige. Ett program för att rekrytera och slussa in nyanlända ingenjörer och arkitekter på ÅF, New Immigrated Engineers, startade redan under hösten 2015 i samarbete med Arbetsförmedlingen. Enligt statistik skulle det vara 25 procent högutbildade akademiker bland dem som kom från Syrien då och många var ingenjörer. Under våren 2016 rekryterades Amir Nazari som Diversity coach och fick i uppdrag att arbeta med uppgiften på heltid.

– Det är svårt att få tag på ingenjörer med erfarenhet, särskilt i stockholmsområdet.

Runt 400 personer har kontaktat Amir Nazari sedan han började och av dem är ungefär 30 arkitekter. Sedan mars 2016 har 33 personer kommit in via programmet, 18 är anställda idag, 15 personer befinner sig i praktik och det kommer in ett par nya praktikanter varje månad. Hittills är ingen av dem arkitekter. Men sedan juni 2016 ingår Sandellsandberg i ÅF. Arkitektföretaget har redan många utländska medarbetare och några med utländsk utbildning och har tagit in praktikanter sedan tidigare. Amir Nazari har under året förmedlat två kandidater som var på intervju hos Sandellsandberg i januari men företaget höll just på att flytta till nytt kontor och det saknades tid för handledning.

– Just nu har jag två nya kandidater från Syrien och det kan mycket väl bli aktuellt med anställning som arkitekter, vi börjar med praktik nu, säger Amir Nazari.

Han berättar att utbildningarna för ingenjörer och arkitekter ser annorlunda ut i Syrien. Där ingår arkitektur i grundutbildningen till ingenjör. Specialiseringen inom yrket sker sedan genom yrkespraktik. Deras utbildning valideras av Universitets- och högskolerådet, UHR, till motsvarande en svensk högskoleutbildning på kandidatnivå, en bachelor of science.

– Men egentligen ligger deras utbildning någonstans mellan kandidat och master. Många av dem som kommer hit har också lång yrkeserfarenhet, säger han.

Språket kan vara det största hindret, beroende på vilka kunder företaget jobbar mot. Medan kommuner föredrar svensk rapportering fungerar det utmärkt med engelska i internationella projekt.

– Det är också en fördel att kunna andra språk, särskilt arabiska. Många av dem med yrkeserfarenhet har jobbat i mellanöstern eller i gulfstaterna. Då kan företaget också öka affärerna mot nya länder.

Jag har förståelse för Migrationsverkets regler, men de slår mot seriösa arbetsgivare och jag förstår att små arbetsgivare inte hinner med.

Ett annat hinder kan vara att ingenjörer och arkitekter från Syrien har arbetat med amerikanska standarder och måste komplettera med de svenska. Därför ingår en del kortkurser för att lära om under praktiken inom ÅF.

Amir Nazari får in många ansökningar spontant till programmet, som har fått bra spridning bland nyanlända. Efter en första sållning kan det bli aktuellt med en intervju och att gå vidare med praktik inom koncernen. Efter tre månader ska praktiken övergå till anställning. Under traineeprogrammet utses en handledare som utbildar praktikanten i svenska standarder och arbetssätt. Amir Nazari stämmer av med sektionscheferna om vilken kompetens som efterfrågas, därefter matchar han dem med kandidaterna i sin databas eller annonserar via ÅF:s hemsida och genom Arbetsförmedlingen.

– Hittills har jag faktiskt inte behövt annonsera, det kommer så många spontana ansökningar. När jag hittat förslag till kandidat bokar jag intervju med sektionschefen.

De som söker jobb via programmet New Immigrated Engineers har redan permanent uppehållstillstånd och därmed också arbetstillstånd. Tjänsten behöver därför inte annonseras ut i hela EU. En ingenjör eller arkitekt som har varit gäststuderande i Sverige har däremot inte automatiskt arbetstillstånd men kan få ett tillfälligt kopplat till en specifik arbetsgivare. Då finns ett krav att tjänsten först ska annonseras ut i hela EU via Arbetsförmedlingens webbsida Platsbanken. Tillståndet gäller i två år och kan förlängas på ytterligare två år.

De flesta som söker jobb hos ÅF befinner sig redan i Sverige. De flesta är från Syrien och de söker eller har fått asyl men har inte lyckats hitta arbete. Inom ÅF anställs personer också direkt från länder utanför EU. Ansökan skickas då till den svenska ambassaden i hemlandet och personen måste befinna sig där på intervju.

– Då är det viktigt att annonseringen har skett på rätt sätt så att personen kan få arbetstillstånd på svenska ambassaden i sitt hemland och sen komma hit och börja arbeta, säger Amir Nazari.

EU-medborgare som får vistas och arbeta i Sverige behöver inte söka jobbet från sitt hemland. De är en mindre grupp sökande  men får lättare praktik eftersom de har europeisk utbildning och har erfarenhet av europeiska projekt.

Administrationen är tidsödande och Amir Nazari är inte glad åt de krångliga reglerna.

– Jag har förståelse för att det är Migrationsverkets sätt att komma åt fusket, men det slår mot seriösa arbetsgivare och jag förstår att små arbetsgivare inte hinner med.

Men i väntan på en bättre lösning är det viktigt att följa reglerna, menar han.

– Annonsera på Platsbanken, erbjud kollektivavtal, ha avtalsmässiga löner, och framförallt, hjälp individer att snabbt komma in i arbete genom utbildning och handledning så att de får en rimlig chans att klara av jobbet.

Mer att läsa