Gå till innehållet

Hållbarhet i fokus när Karlskrona håller bomässa 2025

Drygt 30 år efter bomässan 1993 slår Karlskrona år 2025 upp dörrarna för Expo 25. Mässan innefattar bland annat en flerårig utvecklingssatsning i samarbete med näringsliv och forskning.
– Det handlar om något bredare än “bara” boendemiljö, säger projektledare Niklas Carlsson.

Mässan planeras till sensommaren 2025 och utgår från fem fokusområden: Välfärd, stadsplanering, livskvalitet, hållbarhet och ny teknik.

Planen var tidigare att öppna just 30 år efter den senaste bomässan, men som mycket annat har planerna fått justeras med hänsyn till pandemin.

Niklas Carlsson, projektledare för mässan, berättar att planerna är större än enbart den fysiska mässan.

– Karlskrona vill utforska hur framtidens inte enbart boendemiljöer utan hela livsmiljöer kan formas utifrån ett hållbarhetstänk, säger han.

– Det handlar om mer än bostäder. Det handlar om offentliga miljöer, om samhällstjänster och livskvalitet till exempel.

Under åren fram till mässan krokar kommunen därför arm med näringsliv och akademi under namnet Expo Karlskrona. Projektet har hittills samlat ett dussintal aktörer under en avsiktsförklaring om samarbete. Bland dem Skanska, Blekinge tekniska högskola, BTH, och fastighetsförvaltaren Heimstaden.

– Vi ser hela processen fram till genomförandet som ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans med aktörer från näringslivet och från offentlig sektor bedriver ett stort antal parallella utvecklings-, forsknings- och hållbarhetsprojekt, säger Niklas Carlsson.

– Ambitionsnivån är att Karlskrona ska vara en plats och arena för både nationella och internationella aktörer. Så ambitionsnivån är relativt hög när det gäller geografisk relevans. 

Niklas Carlsson, projektledare för den nya bomässan.

 Det är ännu för tidigt att säga hur mycket kommunen kommer att investera i mässan. Ett sådant besked är klart först om ett par veckor, när kommunens budgetprocess är avslutad. Klart är däremot att kommunen står som huvudman, initiativtagare och huvudsaklig finansiär.

– Men kommunen varken vill kan eller bör göra en sådan här satsning på egen hand. Vi vill få in perspektiven från andra aktörer och samarbetar aktörer som också är intresserade av hur framtidens livsmiljö och samhälle är formade, säger Niklas Carlsson.

Förhoppningen är att en del projekt inom Expo Karlskrona delvis ska kunna finansieras externt, med hjälp av EU-medel, stiftelser eller fonder. Det är positivt om även en del av kommunens samarbetspartners bidrar ekonomiskt, säger Niklas Carlsson, men inte ett krav.

– Vad gäller partnerskap har vi varit tydliga med att det inte ska vara avhängigt att man kan gå in med en viss summa pengar. Det viktiga är att man är en organisation inriktad på utveckling, nytänkande. Att man vill utveckla samhället och sin egen verksamhet.

Mer att läsa