Gå till innehållet

Grundutbildning säkras när Chalmers drar ner

Chalmers ekonomi är ansträngd och nu erbjuds anställda att sluta med avgångspaket. Men arkitektutbildningen kommer inte att påverkas, tror prefekten Fredrik Nilsson.

Fredrik Nilsson, prefekt.

Chalmers behöver spara omkring 250 miljoner per år för att få en budget i balans år 2022.  Nu har samtliga anställda erbjudits att teckna avtal med arbetsgivaren om att avsluta sin anställning med så kallat avgångspaket. I juni varslades 180 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist och med det aktuella erbjudandet hoppas universitetet att en del av personalminskningen ska kunna ske på frivillig väg.

Det är än så länge oklart hur erbjudandet kan komma att påverka institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Men Fredrik Nilsson, professor i arkitekturteori och prefekt för institutionen, tror att avgångarna främst kan bli aktuella inom områden där det inte bedrivs mycket grundutbildning.

– Jag vet inte i nuläget om det finns några hos oss som kommer att anta erbjudandet. Men min bild är att vårt grundutbildningsuppdrag är viktigt att säkra i den här situationen. Det kommer att ha stor betydelse för vilka åtgärder som tas. Arbetsgivaren tar beslut om man ska gå vidare med en överenskommelse och kan säga nej om det skulle innebära att central verksamhet inte kan säkras, säger han.

Erbjudandet gäller under förutsättning att det dels leder till en besparing och dels inte kräver att den anställde ersätts. Enligt den interna information som gått ut ska ansökan om att få sluta med avgångspaket göras senast under september månad och ett eventuellt avtal med arbetsgivaren träffas innan årsskiftet.

Förutom varslen, som berör Chalmers samtliga 13 institutioner, och avgångserbjudandet kommer besparingar att ske på universitetets övriga kostnader, som lokaler och drift.

Mer att läsa