Gå till innehållet

Grafisk konst integreras med arkitekturen i Tvärbanans teknikhus

Två arkitekter i olika roller samarbetade för att ta fram konsten för nio teknikhus som ska stå längs med Tvärbanans utbyggnad i Stockholm.

Konstnären Rebecka Bebben Andersson, även arkitekt, vann 2018 en tävling om gestaltning av fasaderna på nio teknikhus längs med Tvärbanans Kistagren. Det första av nio teknikhus står färdigt vid stationen Bromma Blocks. Arkitekten Ylva Larsson, som fram till våren 2018 var projektledare med ansvar för arkitektur och konst på Trafikförvaltningen, var initiativtagare till tävlingen som utlystes av SL:s konstråd. De båda har arbetat nära tillsammans under hela processen.

– Rebecka och jag hade en kontinuerlig dialog om processen och att vi båda är arkitekter har underlättat samarbetet. Vi valde tillsammans att gestalta hela byggnaden konstnärligt, säger Ylva Larsson.

Konsten är tolkningar av berättelser från boende kring de platser där teknikhusen är placerade. Den är ingjuten i fasadens betongelement och blir därför en integrerad del av byggnadsvolymen. Att arbeta med tekniken grafisk betong har gjort det möjligt att skapa hållbara mönster och bilder som relief i prefabricerade betongytor som har tillverkats på ett gjuteri i Sala.

– Teamet på fabriken har gjort ett enastående bra hantverk vid gjutningen och de har varit mycket öppna inför att utveckla nya metoder i samverkan med mig och Rebecka, säger Ylva Larsson.

Totalt ska 13 teknikhus byggas längs med tvärbanans Kistagren. Arkitekt är Rundquist genom Erik Griffiths.

Konsten i kollektivtrafiken

Region Stockholm, genom trafikförvaltningen ansvarar, genom SL:s konstråd, för den konstnärliga gestaltningen i trafikförvaltningens miljöer. Konstrådet utser konstnärer till olika uppdrag. Upphandling av konst görs enligt lagen om offentlig upphandling och enligt tvåprocentsregeln som innebär att vid all ny- och ombyggnation i landstingets miljöer ska upp till två procent av byggkostnaden anslås till konst.

Mer att läsa