Gå till innehållet

Grafiken som ska profilera arkitekterna

Tävlingen om uppdraget att utforma det nybildade Sveriges Arkitekters grafiska profil vanns av Stockholm Design Lab och Björn Kusoffsky. Grafiken tas i bruk vid årsskiftet 2002-2003.

Ny organisation, nytt ansikte. Det innebär nya brevpapper, kuvert och visitkort, nytt utseende på interna och externa informationsblad, meddelanden och publikationer, ny websida, ny tidning.

I januari beslöt beredningsgruppen för Sveriges Arkitekter att bjuda in fem grafiska formgivare för att ge förslag på grafiskt program och logotyp för den nya organisationen. Vann gjorde designbyrån Stockholm Design Lab, genom Björn Kusoffsky. De har nu fått uppdraget att utveckla sitt tävlingsförslag till ett färdigt grafiskt program som kan användas redan från Sveriges Arkitekters start den 1 juli.

Tävlingsuppdraget var att presentera ett grafiskt program och en logotyp som ska “profilera Sveriges Arkitekter som en modern och professionell organisation”. Man eftersökte något som visar att Sveriges Arkitekter är en intresseorganisation som “värnar formgivning och design av hög kvalitet”. Formulerade önskemål var också att det grafiska programmet ska fungera både nationellt och internationellt och visa på “integritet, nytänkande, öppenhet och långsiktighet”. Det ska vara “enkelt och i linje med svensk design”. Logotypen ska enligt tävlingsuppdraget vara “lättläst med hög igenkännandegrad”.

Det vinnande förslaget bygger på ett “grid-system”. Rutan, med proportionerna 3×4, är tänkt att kunna appliceras som vit på bilder eller färgade bakgrunder och skapa en sammanhängande identitet för organisationen i olika typer av media.

SA_VIT

– Vi kände att Sveriges Arkitekter behövde ett grafiskt system att arbeta med, snarare än en logotyp. Det vi har presenterat är en verktygslåda för ett grafiskt uttryck, säger Björn Kusoffsky på Stockholm Design Lab.

Färgerna är nedtonade. “En traditionell, kommersiell färgskala bygger vanligen på en eller flera klara, kraftiga färger vars främsta uppgift är att skapa dominans”, skriver Stockholm Design Lab i sin presentation och fortsätter med att “En färgskala för Sveriges Arkitekter ska vara annorlunda, ett antal ‘icke-färger’ vars syfte främst är av grafisk och funktionell karaktär. En färgskala med utgångspunkt i arkitekturen.”

Det som ändå presenteras som logotyp utgörs av en ruta med texten Sveriges Arkitekter och organisationens engelska benämning mer nedtonad. Det valda typsnittet heter Griffith Gothic (skapat 1997) och är en nytolkning av Bell Gothic, som utvecklades för att vara läsbart i mycket liten text i telefonkataloger. Enligt Stockholm Design Labs presentation utstrålar typsnittet modernitet, tydlighet, humanism och klarhet. Ord till viss del hämtade ur tävlingsanvisningarna.

Juryn var enig om att Stockholm Design Labs förslag är det i särklass bästa. “Förslaget är enkelt, stiligt och funktionellt samt väl genomtänkt. Det svarar både som helhet och i alla sina delar mot det formulerade uppdraget” skriver de i sitt utlåtande. Juryn anser att det är en fördel att förslaget saknar en figurativ logotyp, det vill säga en logotyp som utgörs av någon form av bild eller tecken. Trots att juryn uttrycker en viss oro över att de presenterade kulörerna är för försiktiga, var de mycket nöjda med den profilering för Sveriges Arkitekter som förslaget kommer att ge.

Laila Strunke, jurymedlem:

“Det ska inte ta överhanden”

Ni har valt en tillbakadragen profil. Varför?

– Det är innehållet som ska tala. Det grafiska programmet ska inte ta överhanden. Och innehållet kommer att vara av så olika art, allt ifrån inbjudningar, publikationer, tävlingsprogram till lönestatistik. Det är viktigt att det grafiska programmet klarar av att hantera detta, att det inte är för framträdande, utan står tillbaka för innehållet. Det är också därför vi valt att inte ha någon riktig logotyp som lätt blir uttjatad och omodern.

Vilka har ni tänkt er som mottagare, vilka ska den grafiska profilen kommunicera med?

– Alla som kommer i beröring med Sveriges Arkitekter. Det är samhället i stort, bygg- och fastighetsbranschen, våra medlemmar. Och också världen utanför Sverige. Det är därför vi velat ha det engelska namnet med och att profilen ska kännas svensk, utan att vara nationalistisk.

Hör arkitektur till finrummet eller den skitiga gatan?

– Både och!

Ser du någon risk i att den grafiska profilen kan uppfattas som elitistisk, för mycket finrummet?

– Det är svårt att säga innan man börjat använda den, och det vinnande förslaget är ju ett första arbete som ska bearbetas och vidareutvecklas. Det må vara hänt att den uppfattas så av vissa men det är inget som vi strävat efter. Sedan beror det på vad man har för medskick, vad man fyller den grafiska profilen med.

Vad betyder det att den grafiska profilen ska vara modern?

– Jag vill tolka det som att det handlar om att vara samtida, följa med sin tid. Det kanske ligger mer i ordet tidlös. Formen ska inte vara daterad till år 2002, eller 2003. Det är kanske en motsägelse, men den ska vara ett uttryck för den tid vi lever i, samtidigt inte bunden till den.

Vad är viktigt i vidareutvecklingen av det grafiska profilen inför den 1 juli?

– Det är till stor del det rent praktiska, att anpassa den till den verksamhet den ska fungera i, att jobba fram ett startutseende på det material som ska presenteras efter den 1 juli. Det handlar också om finslipning av förslaget, val av exakta kulörer. Och att bestämma hur det grafiska programmet ska förhålla sig till tidningen och till hemsidan.

Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab:

“Det grafiska systemet utgör bara basen”

Vilken bild av arkitekter och arkitektur har ni haft i åtanke när ni utformat det grafiska programmet?

– Vi har inspirerats av grafiska gridsystem, le Corbusiers Modulor och Piet Mondrians skelett. Och systemet i sig är som arkitektur, ett skelett som man bygger på.

Ni har skapat en tillbakadragen profil för Sveriges Arkitekter. Varför?

– Vi har valt att låta logotypen underordna sig innehållet. Systemet där logotypen ingår är inte lågmält utan tillåter kraftfulla uttryck.

Vilka har ni tänkt er som mottagare, vilka ska den grafiska profilen kommunicera med?

– Det är inte allmänheten som berörs, utan yrkesutövare. Den ska kommunicera med alla medlemmar. Vi har också uppfattat att det är många som ska använda sig av den på olika sätt, och att de behöver riktlinjer. Och i slutänden är det ju bra om allmänheten intresserar sig för de frågor som Sveriges Arkitekter kommer att prata om.

Vad vill ni att den grafiska profilen ska säga om arkitekter och deras organisation?

– Vi hoppas att den kommer att uttrycka seriositet. Och modernitet och tydlighet. Men systemet är en bas, som ska kunna utvecklas. Basen måste vara funktionell och tydlig. Sedan skulle Sveriges Arkitekter säkert må bra av att provocera och gå utanför den vanliga bilden av arkitekter.

Vilken bild?

– Om du tittar på arkitekturtidningar, till exempel. Det är ofta en viss typ av bilder, tomma. Men man kanske inte bara ska visa det som är fint, utan även det som är fult, eller vanligt. Syftet med det grafiska systemet är att när man gör en applikation, till exempel en affisch eller tidning, så kan man lägga till något som skapar spänning och kontrast.

Finns det någon risk i att det grafiska programmet i sig rättar sig efter den “vanliga bilden”?

– Det är irrelevant att titta på det ni har sett av förslaget hittills. Det är först om ett halvår eller år, när Sveriges Arkitekter har gjort några applikationer som man kan se det i sin rätta form. Det grafiska systemet utgör bara basen. Sedan är det ni som gör information, lägger till bilder och andra saker. Jag ser ingen risk, bara en stor frihet.

Hur kommer ni att vidareutveckla den grafiska profilen?

– Vi kommer bland annat att utveckla färgerna och komplettera med några mörkare.

FAKTA DESIGNTÄVLINGEN

Inbjudna tävlingsdeltagare var, förutom Stockholm Design Lab: Henrik Nygren, Kingston AB, Tina Frankefeldt på Frankefeldt Grafisk Form och Ola Svenre från Jamendåså.

Juryn bestod av Laila Strunke, Helena Hambraeus och Bengt Isling från beredningsgruppen för Sveriges Arkitekter, samt Tom Hedqvist, grafisk formgivare och rektor på Beckmans.

Mer att läsa