Gå till innehållet

Göteborg anställer fler för att klara byggtakten

Den rödgrönrosa ledningen i Göteborg aviserar att kommunen ska anställa fler för att öka planeringskapaciteten. Men detta löser inte bristen på forum för diskussion om hur staden ska utvecklas, medger toppolitikern Ulf Kamne (MP).

Nyligen gick den politiska majoriteten i Göteborg ut med ett pressmeddelande att man vill använda regeringens byggbonus på 18 miljoner kronor till att öka antalet anställda i förvaltningarna. Enligt kommunstyrelsens vice ordförande Ulf Kamne har diskussionen och vetskapen om den hårda arbetsbelastningen på kommunens personal pågått längre men i praktiken kommer beskedet som ett svar på det brev som kommunens arkitekter skrev i februari i år. Där vittnar arkitekterna om en orimlig arbetsbelastning och en etisk stress över att inte bidra till ett gott samhällsbyggande.

Ulf Kamne ser två sidor av den etiska debatten. Den ena är att hård arbetsbelastning och stress leder till risk för slarvfel och dåliga beslut som i förlängningen ger ett sämre resultat. Den andra är svårare att ta på.

– Den handlar om att inte vara nöjd med inriktningen på byggandet, att man till exempel vill se en lägre exploateringsgrad. Men det är en annan diskussion tycker jag och den är svår att föra och gå till botten med i ett högt tempo, säger Ulf Kamne.

Han menar att det inte är självklart att det ska ingå i ens tjänst på stadsbyggnadskontoret att föra den stadsbyggnadsdiskussionen.

– Diskussionen är viktig, men vi måste hitta former där den kan leda framåt. Det går inte att ta den diskussionen i varje detaljplan, säger Ulf Kamne.

Han medger att det inte finns något väl utvecklat forum för frågan, vare sig i nämnderna eller på tjänstemannanivå.

– Förr eller senare måste vi besluta om styr- och policydokument. Det kan vi bli bättre på, säger han.

Samtidigt poängterar han att målet aldrig kan vara att nå konsensus i stadsbyggnadsfrågan.

– Alla tycker inte lika. Även de med djup professionell kunskap tycker olika. Det finns till exempel de som tycker att Karlatornet är det värsta de sett, säger Ulf Kamne.

Beslutet om att anställa fler för att förstärka kommunens planeringskapacitet ska fattas av kommunstyrelsen idag den 3 maj.

– Det handlar inte om någon fördubbling eller jätterekrytering men förhoppningsvis kommer det att märkas. Byggbonusen ska i stort sett helt gå till personalförstärkning, säger Ulf Kamne.

Hans förhoppning är att ny personal ska vara på plats innan året är slut. Han är medveten om att det är svårt att få tag på arkitektkompetens.

– Jag kan inte gå in i detalj på hur bemanningen ska se ut men generellt behöver vi tänka smartare. Visst är det jättebra om alla har hög utbildning men vi måste kunna blanda in andra kompetenser också. Det handlar om nya arbetssätt och att fördela arbetet, säger Ulf Kamne.

Innan året är slut ska kommunen också hitta en efterträdare till stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer som går i pension. Till saken hör också att stadsarkitekten Björn Siesjö kommer att vara tjänstledig en längre period från och med sommaren. En ny planchef, Martin Storm som ersätter den förra som slutat, är dock redan på plats.

– När det är ett pressat läge med slitna medarbetare och vakanser är det viktigt att vi visar att vi är medvetna om problemet och förstärker med mer personal. Det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Ulf Kamne.

Mer att läsa