Gå till innehållet

Emma Jonsteg om WAF-nomineringarna: “Våra byggnader ska ge någonting tillbaka”

Av 343 nominerade projekt till World Architecture Festival är 13 svenska. Arkitektkontoret Utopia märker ut sig med fyra projekt på festivalen som äger rum i Berlin i november.

Vad är hemligheten bakom den här framgången?

– Projekten är utformade efter de fysiska förutsättningarna och behoven på varje plats. Vi lägger stor vikt på att våra byggnader ska ge någonting tillbaka till platsen vilket blir allt viktigare i och med den förtätning som krävs i storstäderna. Till exempel har byggnaden på Hornsbruksgatan en park på taket. Vi jobbar också väldigt kollektivt och har en kultur av att alla projekt är allas ansvar. Det tror jag att projekten tjänar mycket på eftersom de blir genomlysta på flera sätt, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia.

Alla fyra nomineringar är inom kategorin framtida projekt. När kommer de att byggas?

– För Juvelen kommer första spadtaget att tas redan i höst, Hornsbruksgatan förhoppningsvis nästa år och Bolinders plan är mer av ett idéprojekt som nu ligger hos Stockholms stad. Nya Hovås är en stadsplaneidé till en del av en helt ny stadsdel som har börjat byggas utanför Göteborg.

Vilka utmaningar tror du att framtidens arkitektur står inför?

– Att få fram bostäder till dem som i dag inte har råd med de bostäder som byggs och att bättre utnyttja det befintliga beståndet. Också att förena kvalitet och kvantitet i byggandet. Det finns en tendens att prata om att vi inte har råd med kvalitet, det tror jag är livsfarligt. Historien har visat att det långsiktigt är väldigt kostsamt att inte bygga med kvalitet. Om saker inte håller och de miljöer vi skapar inte är bra bidrar det till negativa sociala konsekvenser för samhället.

Vad tror du att vi kommer att se mer av i framtiden?

– Träbyggnation, som ett resultat av utmaningen att bygga klimatanpassat. Jag hoppas också att arkitekturens roll kommer att bli mer framträdande och få en större tyngd i samhällsdebatten.

Nya Hovås utanför Göteborg ska bli en ny stadsdel.

Nya Hovås utanför Göteborg ska bli en ny stadsdel.

Juvelen ska byggas intill Uppsalas järnvägsstation.

Juvelen ska byggas intill Uppsalas järnvägsstation.

Utopias projekt på Bolinders plan i Stockholm ska bli bostäder.

Utopias projekt på Bolinders plan i Stockholm ska bli bostäder.

Alla svenska nomineringar till WAF 2016

Färdigställda byggnader
Wingårdhs: Nötkärnan, Göteborg
Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter: Juniskär, Sundsvall
Carl Fredrik Svenstedt Architect: Domaine Ott Winery, Provence
Sweco Architects: Amhults kyrka, Göteborg
Tengbom: Östermalms tillfälliga saluhall, Stockholm
Rundquist Arkitekter: Bro i Rinkeby, Stockholm
Tengbom: Södra entrén, Helsingborg

Framtida projekt
Adept/Mandaworks: Kunglig granne, Stockholm
Utopia Arkitekter: Juvelen, Uppsala
Utopia Arkitekter: Nya Hovås, Göteborg
Utopia Arkitekter: Bolinders plan, Stockholm
Utopia Arkitekter: Hornsbruksgatan, Stockholm

Mindre projekt
Tengbom: Södra entrén, Helsingborg

Mer att läsa