Gå till innehållet

Fyra av tio akademiker jobbar efter 67

Fler och fler fortsätter att jobba långt efter pensionsåldern. Idag arbetar nästan 40 procent av de 69-åriga akademikerna i någon omfattning. Efter 67 omfattas du dock inte längre av samma anställningsskydd som dina yngre kollegor – men det finns fördelar också.

Sedan rätten att arbeta kvar höjdes från 65 till 67 år i början av 2000-talet har andelen 67-åringar som arbetar i någon omfattning dubblerats, från 18 till 36 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Ökningen är nästan lika dramatisk för både 68- och 69-åringarna där 30 respektive drygt 25 procent idag har ett jobb. Flest i alla åldersgrupper är akademikerna där varannan 67-åring och cirka fyra av tio av 68- och 69-åringarna jobbar.

Efter 67 blir dock anställningen otryggare och du är inte skyddad av lagen om anställningsskydd i samma utsträckning som förut – men det finns andra fördelar.

Rita Georgiadis, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter, får många frågor om vad som gäller för den som vill förlänga sitt yrkesliv. Hon menar att det inte behöver vara särskilt dramatiskt.

– Är den anställde och arbetsgivaren överens kan tillsvidareanställningen fortsätta att gälla utan att någon åtgärd krävs, säger hon.

Om arbetsgivaren vill att du ska sluta när du fyller 67 måste det meddelas skriftligt minst en månad i förväg. Å andra sidan har du helt plötsligt bara en månads uppsägningstid och du omfattas inte längre av vare sig turordningsreglerna vid uppsägning eller lagens rätt till förtur om din arbetsgivare skulle säga upp dig på grund av arbetsbrist och sedan behöva nyanställa.

På plussidan finns en hel hög med argument till varför du borde få högre lön. Inte minst sjunker arbetsgivaravgiften för dig från drygt 31 procent till drygt 16 procent redan vid 65. Det blir alltså över en natt betydligt billigare för arbetsgivaren att anställa dig. Vid 80 sjunker avgifterna ytterligare till strax över 6 procent.

– Många går dessutom ner i arbetstid och jobbar bara vissa timmar, då är du ju debiterbar 100 procent av tiden helt plötsligt till skillnad från någon som är heltidsanställd, säger Rita Georgiadis.

Den som vill gå ner i arbetstid kan välja att träffa ett avtal om deltid eller visstidsanställning beroende på hur den vill jobba. Några väljer också att fortsätta i eget bolag som underkonsulter och fakturerar sina timmar.

– Men det passar nog bäst för de som sedan tidigare har ett bolag som de haft som bisyssla. Att starta företag medför kostnader för bland annat konsultansvarsförsäkring samtidigt som det innebär en hel del administration, säger Rita Georgiadis.

 

 

OM DU BLIR SJUK

Sjukpenning betalas ut med vissa begränsningar; för den som fyllt 65 år och haft sjukpenning i 180 dagar kan Försäkringskassan göra en ny bedömning av arbetsförmågan och pröva fortsatt rätt till sjukpenning. Har den anställda fyllt 70 år betalas sjukpenning ut sammanlagt i längst 180 dagar.

PENSIONEN

Så länger du jobbar tjänar du in pengar till den allmänna pensionen, även om du är över 65. Tjänstepensionen är dock i de flesta fall färdigbetald vid 65 års ålder, arbetsgivaren betalar alltså mindre för dig då, vilket är ännu ett argument för att du ska få mer betalt.

Mer att läsa