Gå till innehållet

Fullmäktige i Gävle klubbar ny arkitekturpolicy

Gävle har antagit en ny arkitekturpolicy för kommunen.
– Det här är ett betydande dokument som förhoppningsvis kommer att bidra till att göra Gävle till en ännu bättre kommun att leva i, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Olsson (S).

Det var i slutet av september som Arkitektur Gävle, Arkitekturpolicy – gestaltad livsmiljö, lades fram och klubbades igenom i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande höll en entusiastisk dragning där han bland annat lyfte det faktum att Gävle klättrat till en tiondeplats i rankningen Årets arkitekturkommun som Sveriges Arkitekter presenterade tidigare i höst.

– Det som byggs nu definierar hur vår stad ser ut och uppfattas i framtiden, konstaterade han och förklarade att syftet med policyn är att höja kvaliteten i stadsbyggnad och arkitektur.

Policydokumentet riktar sig till Gävles kommunkoncern, till näringslivet och till kommunens invånare. Det togs fram i en första version redan under förra året och har sedan varit på remissrunda och i samhällsbyggnadsnämnden där det fattades beslut att skicka policyn till kommunfullmäktige för antagande.

Arkitekturpolicyn är på knappt 50 sidor och har två huvuddelar: Arkitektur och Stadsbyggnad.

– Arkitektonisk idé och arkitektonisk kvalitet är grundläggande i arkitekturavsnittet och i delen om stadsbyggnad är det de tio stadsbyggnadsprinciperna samt grön stadsbyggnad för att lyfta den viktiga gröna och blå strukturen, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt i Gävle och den som varit ansvarig för att ta fram policyn.

I kommunfullmäktige var även partierna i opposition positiva till policyn. Måns Montell (M) började med att yrka bifall men han höjde en varningsflagga:

– Policyn får inte användas så att vi hamnar i ett läge där vi detaljstyr så att det blir dyrare och svårare att bygga i Gävle, sa han.

Wanja Delén (SD) sa att hon vill stryka ett stycke i policyn där det står att nya byggnader kan ha ett avvikande uttryck jämfört med de befintliga fasaderna i ett kvarter.

– Vi människor kommer aldrig att vara överens om vad som är vacker och bra arkitektur. Vi Sverigedemokrater förespråkar en mer klassisk arkitektur. Med det sagt motsätter vi oss inte ny arkitektur men vi vill se att det nya harmoniserar med det gamla, sa Wanja Delén.

Mer att läsa