Gå till innehållet

Från krigets Syrien till eget kontor i Sverige

Nästan fem år efter att han flyttade till Sverige från Syrien driver Mostafa Almawed idag ett eget arkitektkontor. Trots stora skillnader i lagstiftning har det gått bra att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.
– Byggprocessen är likadan i hela världen, säger han.

I slutet på 2012 gick flytten från Syrien, med ett första stopp i Turkiet. Då hade Mostafa Almawed studerat arkitektur i fem år och arbetat som arkitekt i fyra. Efter Turkiet tog han vägen via Frankrike till Sverige, dit han kom i januari 2013.

– Jag har några kompisar som var arkitekter i Sverige. De berättade att det var ett bristyrke och att det var lätt att komma ut på arbetsmarknaden om man är arkitekt, säger Mostafa Almawed om varför han flyttade till just Sverige.

Efter att ha validerat sin utbildning samt läst SFI och kurser om svensk lagstiftning fick han praktik på ett kontor i Malmö. Sedan 2016 driver han ett eget kontor med två anställda, och arbetar som arkitekt i Bjuvs kommun.

– Mitt mål är att arbeta med stora projekt från ritning till färdig byggnad. Nu har jag mest arbetat med små projekt, men målet finns kvar.

Skillnaden mellan arkitekturen i Sverige och Syrien är på vissa områden stor, men liknar också varandra, enligt Mostafa Almawed.

– Systemen och byggprocessen är likadana i hela världen. Det som skiljer sig mest är lagar kring till exempel handikappanpassning, miljö och bygglov. Här kan det ta tio veckor för att få lov att bygga om hemma, i Syrien går det på två-tre veckor. Sen skiljer sig byggmaterialet, i Syrien använder man mycket mindre isolering tack vare klimatet.

Var arbetar du helst som arkitekt, i Sverige eller i Syrien?

– I Sverige. Här finns det lagar och regler om mycket, till exempel att respektera sina grannar, vilket är bra. Det enda dåliga är att det tar så lång tid att få tillstånd och bygglov.

Mostafa Almaweds tre nycklar för att komma in på den svenska arbetsmarknaden

– Språket. ”Man måste helt enkelt kunna svenska för att arbeta i Sverige.”

– Praktik. ”Jag gjorde praktik i ett halvår och det var en bra väg till arbete.”

– Kurser. ”Som arkitekt finns det många lagar och regler man behöver kunna.”

Mer att läsa