Gå till innehållet

Framtidens offentliga platser välkomnar alla

Nyréns Arkitektkontor vill se fler tjejer bruka allmänna fotbollsplaner och utegym. Nu får deras projekt Equalizer bidrag inom Vinnovas utlysning Normkritisk innovation 2016. Emma Pihl är projektledare och ser stora möjligheter att nå målen.

Tanken med stödet är att stötta innovatörer samt ge möjlighet till att testa oprövade idéer och lösningar.

Berätta om projektet, varför blev det utvalt?

–Equalizer grundar sig i behovet av att förbättra jämställdheten på redan befintliga offentliga platser. Vår ingång är att hitta lösningar genom att kombinera forskning och praktik där teoretiska resonemang omvandlas till fysik form och där vi använder staden som vårt lab. Jag tror att Vinnova såg fusionen av perspektiv som ett vinnande koncept.

Vad har ni för mål?

–Ambitionen är att få fler att använda platser som staden redan investerat i – exempelvis utomhusgym, bollplaner och skateparker. Vi hoppas också kunna skapa verktyg som aktörer i samhällsbyggnadsbranschen kan nyttja just vid arbetet med jämställda och inkluderande platser.

Vilka jämställdhetsproblem upplever ni?

–Det finns en skev könsfördelning där det oftast är väldigt få tjejer som utnyttjar platserna. Det är en viktig demokratifråga att offentliga platser är till för alla, och där tror vi att vårt projekt kan spela en viktig roll.

Vad innebär bidraget för er?

–Det här är en fantastisk möjlighet för oss att arbeta vidare med det vi verkligen brinner för. Att arbeta på det här sättet genom att experimentera sig fram är en metod som det inte alltid finns utrymme för i det dagliga arbetet. Exakt vad projektet kommer landa i och vad som väntar vet vi ju inte. Det blir spännande att se.

Åsa Samuelsson och Emma Pihl, projektledare för Equalizer, Nyréns Arkitektkontor

Åsa Samuelsson och Emma Pihl är projektledare för Equalizer.

Mer att läsa