Gå till innehållet

Framtidens historia tar form på Arkdes

I slutet av december hölls ett internationellt forskarsymposium på Arkdes med nya perspektiv på Sveriges arkitekturhistoria som fokus. Där presenterades också de första idéerna kring museets nya basutställning.

Utställningen som nu står i Arkdes stora hall, mellan pepparkakshus och ett gästspel från Tensta Konsthall, har hängt med sen 1998. Och skisser av Asplund, Geisendorf, eller för den delen mer okända arkitekter, lyser med sin frånvaro. Den nya basutställningen ska dock ta sin utgångspunkt i det som överintendent Kieran Long beskriver som en ”extraordinär” arkitektursamling.
– Detta är det viktigaste strategiska projekt vi har på museet just nu, och möjligen det viktigaste projekt som museet haft på en generation, säger han i samband med att forskardagen öppnar.
Long beskriver museets samling – som främst består av donerade arkiv från arkitekter och arkitektkontor verksamma från förra sekelskiftet och fram till början av nittiotalet – som underutforskad. Många lådor och mappar är aldrig öppnade, och många föremål aldrig granskade.

Utöver att göra material tillgängligt för arkitekturhistoriker, som ofta gräver på djupet, har Arkdes därför gett samlingsintendenten Frida Melin i uppdrag att gräva brett. Att titta efter såväl höjdpunkter som överraskningar bland uppskattningsvis fyra miljoner ritningar, två tusen modeller, och mängder av skisser, korrespondens, kvitton, fotografier, och andra vardagsföremål bland hyllorna i källaren.
– Jag försöker hitta material som andra forskare kan vilja titta närmare på, förklarar Frida Melin när hon presenterar några av fynden.

Frukterna av hennes arbete publiceras kontinuerligt på det nya instagramkontot @arkdes_collections.

Samtidigt kartlägger forskningskoordinatorn Christina Pech behoven av mer specifika, arkitekturhistoriska insatser. Det ska bli ett första steg i en inventering av fältet, för att hitta nydanande och fruktsamma angreppssätt till Sveriges arkitekturhistoria.
– Men vi behöver också förstå vad vi behöver veta mer om. Det är relevant att utvärdera inte bara innehållet, utan också vilka sätt vi använder för att förstå och sprida det.
Troligen kommer fler liknande initiativ att följa. En av Arkdes ambitioner med den nya basutställningen är att även göra själva vägen fram transparent, inkluderande, och intressant i sin egen rätt.

 

Mer att läsa