Gå till innehållet

Forskare vill uppdatera kriterierna för bygglov

I höst presenterar forskare på Umeå universitet förslag på nya kriterier för bygglov för att inkludera hållbarhetsaspekter och lyfta kvalitetsbedömningens betydelse.
– Bedömningskriterierna påverkar i hög grad bostadsdesignen i Sverige, säger forskaren Daniel Movilla Vega.

När universitetslektor Daniel Movilla Vega kom i kontakt med Svensk Standards Bygglovsbok år 2016 insåg han hur intressant innehållet var som forskningsunderlag. Sedan dess har arkitekturforskare både i Stockholm och Göteborg gjort egna sammanställningar av beviljade bygglov för flerbostadshus och analyserat dem på olika sätt. Nu fortsätter Daniel Movilla Vega på Umeå universitet på samma forskningslinje. 

I projektet God bostad i Umeå undersöks de bygglov för flerbostadshus som beviljades i Umeå år 2021. Forskarna tittar på hur bygglovsprocessen gick till, vilken information som samlades in och hur den hanterades. Planritningarna för de beviljade projekten har sedan sammanställts i olika skalor och de rumsliga, miljömässiga och sociala kvaliteterna har analyserats. 

– Sammanställningen liknar de som tidigare gjorts i Stockholm och Göteborg men med färre bostadsprojekt eftersom kommunen är mindre. Den begränsade omfattningen innebär en möjlighet att analysera informationen på ett nytt sätt, säger Daniel Movilla Vega. 

Enligt forskarna i Umeå adresserar den nuvarande svenska bygglovsbedömningen projektens rumsliga utformning grundligt medan hållbarhetsaspekter bara övervägs ytligt. I projektets sista steg undersöker de därför möjligheten att få fram information om hur miljövänliga och socialt hållbara byggprojekten är. När projektet avslutas i höst kommer nya kriterier för bygglovsbedömningen att föreslås, vid sidan av de som redan används. Syftet är att förbättra bedömningen och bidra till en kvalitetshöjning av svensk arkitektur. 

I projektet God bostad i Umeå undersöks kommunens beviljade bygglov för flerbostadshus.

Daniel Movilla Vega betonar betydelsen av bygglovsbedömningen ute i kommunerna. 

– Bedömningskriterierna påverkar i hög grad bostadsdesignen i Sverige. De utgör gränserna som arkitekturen har att förhålla sig till och kan manövrera inom. Om hållbarhetsaspekterna saknas har bedömningen inte följt med i samhällsutvecklingen, säger Daniel Movilla Vega. 

God bostad i Umeå bygger på ett samarbete mellan universitetet och Umeå kommun. Forskarna och kommunens representanter träffas regelbundet och resultaten integreras i kommunens kompetensutveckling genom bland annat workshops och fysiska manualer. I studion Radical Domesticities på Umeå universitet, som leds av Daniel Movilla Vega, får masterstudenter dessutom möjlighet att använda det underlag som tagits fram. Med tillgång till byggloven kan de i sina egna projekt ge förslag på hur bostäderna kan förbättras. 

– Jag hoppas att projektet aktualiserar vikten av en god och nutidsrelevant kvalitetsbedömning av svensk arkitektur, säger Daniel Movilla Vega. 

Om projektet God bostad vid Umeå universitet

Namn: God bostad i Umeå. 

Projektperiod: 1 oktober 2022 till 30 september 2023. 

Projektledare: Daniel Movilla Vega.

Medverkande: Lluis J Linán, Linnea Johansson.

Finansiär: Umeå kommun

Mer att läsa