Gå till innehållet

Forskare pekar på otydlighet i Göteborgs bostadssatsning

Inom de kommande fyra åren ska 7 000 nya bostäder byggas i Göteborg, utöver den vanliga bostadsproduktionen. Satsningen har både risats och rosats.
– Det finns på tok för många mål i planerna, säger Chalmersprofessorn Jan Bröchner.

Projektet Bostad2021 är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och syftar till att få fram ett stort antal nya bostäder. Stadens bostadstillväxt har varit eftersatt och när invånarna för tre år sedan fick uttrycka sina önskningar var det många som pekade på att fler bostäder var det staden behövde mest.

Fastighetsbranschen ansåg att 5 000 nya bostäder var ett rimligt mål. Men politikerna ville ha fler och beslutade att 7 000 bostäder skulle byggas, utöver den ordinarie produktionen som tidigare legat på cirka 1 500 bostäder per år. Staden ska förtätas inifrån och ut, och 11 av de totalt 31 projekten planeras på ytor som idag är parkeringsplatser.

En forskargrupp på Chalmers studerar det pågående projektet. I dagarna presenterar de en delrapport där de efterlyser större tydlighet.

– Politikerna har inte gjort några tydliga prioriterar mellan uppemot hundra mål. Vi har diskuterat inom gruppen vad som är kvalitet och det är svårt att säga utifrån hur kommunens plan ser ut, säger Jan Bröchner, professor i byggandets organisering och en av forskarna i studien.

Nu är detaljplaner för 356 bostäder antagna och Jan Bröchner tror att kommunen kommer att kunna hålla målet att ha planer för samtliga bostäder klara i slutet av året.

Han förklarar att kommunen i satsningen hanterar de nya bostadsområdena som genuina projekt som överskrider flera förvaltningar, vilket snabbar på processerna.

– För arkitektkontor är det ju så självklart med projekt, men inom kommunen har man tidigare inte haft gemensamma tidsplaner utan snarare sett det som olika ärenden.

Sveriges Arkitekter i Göteborgs Stad larmade förra veckan om en ohållbar arbetssituation och etisk stress för att inte kunna uppnå en god samhällsplanering i den rådande byggtakten. I ett brev till politikerna varnade de för att stressen minskar möjligheten att skapa goda offentliga rum och friytor och att staden riskerar att bygga fast sig i lösningar som kommer att vara dyra att förvalta i många år framöver.

Jan Bröchner bekräftar bilden av att alla inblandade kontor har väldigt mycket att göra men betonar att engagemanget samtidigt är högt. Han noterar också att det finns kommunala utmaningar som politikerna kanske inte hinner ta hänsyn till i ambitionen att bygga mycket och snabbt. I Göteborgs utsatta förorter behövs många nya lägenheter men där är investeringsviljan hos privata fastighetsägare lägre.

– Göteborgs Stad har en del stora utmaningar i var de väljer att satsa, det finns förorter där det skulle behöva byggas mycket. Men i satsningen ingår det åtminstone några projekt i de utsatta förorterna, säger han.

Mer att läsa