Gå till innehållet

Förre chefen fälld för mutbrott

Fojabs före detta vd dömdes i början av september till tre års fängelse i en av Sveriges största muthärvor genom tiderna. Även före detta fastighetschefen för Kriminalvården och dennes gode vän fick fängelse.
– Alla arkitektkontor borde ha en etisk policy, säger Fojabs nya vd Daniel Nord.

Kriminalvårdens förre fastighetschef direktupphandlade Fojab som från 2006 fick generalkonsult- och arkitektuppdrag värda drygt 200 miljoner kronor för tre nya kriminalvårdsanstalter. Före detta Fojab-vd:n i sin tur betalade totalt 11,6 miljoner kronor till ett företag ägt av kriminalvårdschefens vän. Pengarna var mutor och de tre hade en gemensam brottsplan, enligt tingsrättens dom.

Brottsutredningen visar att  Fojab-vd:n agerade på eget bevåg. Företagets styrelse kände inte till utbetalningarna. Vad de dock kände till var att Kriminalvården inte handlat upp Fojab i konkurrens, i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Den dömde säger i förhör att han dragit detta för styrelsen och att de då rådfrågat en jurist som upplyst dem om att den bristen i upphandlingen endast faller tillbaka på Kriminalvården.

Vad gäller utbetalningarna hävdar den före detta vd:n att han ingått ett provisionsavtal med Krimnalvårdschefens vän, som han av en händelse träffat på flyget och vars koppling till kriminalvårdschefen han inte kände till. Enligt vd:n gick avtalet ut på att vännen skulle få två till tre procent i provision om han hittade nya uppdrag åt Fojab. Men åklagarsidan slår alltså hål på den berättelsen. Vd:n döms till tre års fängelse för grov bestickning samt grovt försvårande av skattekontroll, i och med bristande bokföring av utbetalningarna.

I samband med att brottsutredningen startade 2010 gick vd:n i pension och lämnade Fojab. Domen innebär inte några ekonomiska påföljder för företaget. Tingsrätten kopplar inte ihop den vinst som Fojab gjort på de tre anstaltsprojekten med brottsligheten som den förre vd:n ägnat sig åt.

Daniel Nord är vd på Fojab.

Daniel Nord är ny vd på Fojab.

”Alla borde ha en etisk policy”

Fojabs nya vd Daniel Nord säger att företaget har lärt av historien och nu måste vara bäst i klassen på att hantera relationer till sina beställare.

Många av de drygt 20 personer som jobbade med kriminalvårdsprojekten är kvar i företaget. Hur hanterar ni domen internt?

– Vi har informerat om domen och kommer att ha en uppföljning, det ska inte vara någon som inte vet. Vissa är mer intresserade, framförallt de som var med på den tiden. Andra bryr sig inte så mycket. Händelserna är fyra år gamla och mycket har hänt med Fojab arkitekter sedan dess.

Samma dag som domen kom kunde ni gå ut med att ni startat nytt även i Helsingborg. Hur påverkar domen ert anseende?

– Vi har från början varit mycket tydliga med att det inte var företaget utan vår tidigare vd som var misstänkt för oegentligheter. Men visst, det är inte bra för vårt anseende. Samtidigt verkar våra kunder ha förstått situationen och är lugnade i och med den information de fått längs vägen.

Finns det anledning för Fojab och andra arkitektkontor att göra något förebyggande för att förhindra denna typ av händelser?

– Vi har utvecklat ett etiskt program, en så kallad Code of Conduct, med hjälp av experter och vi har också skärpt de administrativa rutinerna, bland annat för hur våra projekt hanteras och redovisas. Alla arkitektkontor i Sverige borde utarbeta en etisk policy för hur man hanterar sina relationer till beställare och inte minst leverantörer. Vardagslobbyism förekommer kontinuerligt. Arkitekter har en möjlighet att påverka både små och stora frågor och den rollen ska inte missbrukas.

Mer att läsa