Gå till innehållet

Författarna fann spår av samhällets utveckling i kök och badrum

Arkitekterna Laila Reppen och Cecilia Björk är aktuella med en ny bok om 120 år av svenska kök och badrum. I tidsresan genom de aktuella rummen fann författarna bland annat en spegling av kvinnans roll i samhället.

Laila Reppen och Cecilia Björk har skrivit flera böcker om svensk arkitektur. Den nyutkomna Tidstypiska kök & bad 1880–2000, som de skrivit tillsammans med civilingenjören Gustav Bergström, är en djupdykning i våra mest basala rum.

För att ge en så heltäckande bild som möjligt har trion letat bland allt från gamla ritningar, tidningar och broschyrer till kokböcker. Dessutom har de besökt flera bevarade ursprungliga inredningar som också varit underlag till uppmätningsritningar.

– Förändringar sker ju naturligtvis inte över en natt, men tittar vi bakåt på en tioårsperiod går det ofta att renodla vad som har hänt. Något som blivit tydligt för oss är att man ofta lyckats hitta på bra lösningar som svarar på varje tids unika frågor och ekonomiska förutsättningar, säger Laila Reppen.

Köksbänk från 1910-talet …

… tio år senare sker en radikal förbättring i arbetsmiljön: bänken får indragen sockel.

Museilägenheter runt om i landet har varit helt avgörande för att kunna visa upp hur kök och badrum från olika decennier varit utformade samt hur livet i köket kunde utspelas.

– I dag är det många som valt att till exempel bevara funkisköket, men då är det är i första hand köksskåpen det gäller. Det är nog väldigt få som vill behålla gamla uttjänta kylskåp eller spisar. Museilägenheter ger en chans att se hur det faktiskt har sett ut, säger Laila Reppen.

Genom att följa rummens utveckling genom åren har det också gått att skönja ett Sverige i förändring. I mitten av seklet kom köket att börja betraktas som den arbetsplats det i praktiken redan var för många kvinnor och anpassningar började göras därefter. Här spelade Hemmens forskningsinstitut en avgörande roll.

– Deras forskning låg till grund för de väldigt funktionella kök vi har haft i Sverige sedan dess, säger Laila Reppen.

Förutom en intresserad allmänhet riktar sig boken till yrkesaktiva och är tänkt att både fungera som en kunskapsbank samt bidra med inspiration.

– I våra tidigare böcker har vi uppmuntrat mer till ett bevarande. Det är inte lika relevant här – den tekniska utvecklingen har gått så fort. Vi hoppas att boken manar till eftertanke och kan motverka de allt för snabba renoveringscyklerna – med kunskap gör vi också bättre val, säger Laila Reppen.

Boken ges ut av Svensk byggtjänst och förordet är skrivet av Gert Wingårdh.

Mer att läsa