Gå till innehållet

Företagen växer men lönsamheten är dålig

Arkitektbranschen omsätter 8,1 miljarder kronor och flera företag har de senaste åren växt och ökat sin omsättning med över hundra procent. Men Sveriges Arkitekters branschchef Charlotta Holm Hildebrand varnar: ”Bara tretton procent av arkitektföretagen har en hållbar prissättning över tid.”

Det är prissättningen som pekas ut som bekymret när Sveriges Arkitekter presenterar sin årliga branschrapport. Trots att det är goda tider förmår företagen inte öka lönsamheten. Ett nyckeltal som tyder på det är att branschsnittet för årlig omsättning per anställd ligger på 1,1 miljon kronor.

– Med en årsarbetstid på 1 980 timmar och en omsättning på 1,1 miljon kronor per anställd räknar man snabbt ut att timdebiteringen är väldigt låg. Det finns stora möjligheter att öka lönsamheten, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter.

Om man räknar med en debiteringsgrad på 75 procent ger Charlotta Holm Hildebrands räkneexempel ett genomsnittligt timpris på drygt 740 kronor. Enligt Charlotta Holm Hildebrand måste fler företag jobba med att sätta priser efter vad marknaden är beredd att betala för värdet av tjänsten, inte bara efter hur stora kostnader man har. Det skulle också göra att företagen bättre kan klara av en lågkonjunktur eller att förlora en stor kund.

– Undersökningar visar att om det finns ett värde i tjänsten så betalar kunden för det. Och vi ser företag som lyckats vända trenden, säger hon.

Enligt Sveriges Arkitekters branschrapport har dessa företag en omsättning per anställd som ligger mellan 1,3 och 2 miljoner kronor per anställd. Arkitektens granskning av de tabeller som ligger till grund för branschrapporten visar att bland de tjugo största företagen, sett till antal anställda, är det bara tre som klarar den gränsen: BAU, White och Arkitema.

Hur ska man som anställd veta om man jobbar på ett företag som klarar en lågkonjunktur?

– Företagens kassalikviditet spelar också roll liksom lönerna. Om företaget har låg omsättning per anställd och dessutom dålig likviditet, få kunder eller ensidig kundbas och låga löner är det väldigt sårbart, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Mer att läsa