Gå till innehållet

Fördjupa dig – här är är 21 stipendier för arkitekter

Vill du praktisera på ett arkitektkontor i Italien eller forska om textilteknik? Det finns stipendier för det mesta! Här listar vi 21 med deadline första halvan av 2018 som är riktade till arkitekter och studenter.

1. Arkitektstipendiet vid svenska institutet i Rom

För arkitekt som avser bedriva arkitektstudier i Rom, till exempel inom arkitekturhistoria, konstvetenskap eller restaureringsteknik. Stipendiet gäller för fyra, fem eller sex månader med start september 2018. Bostad ingår. Ansökan senast mitten av januari.

2. CM Lerici

För kortare utbytesstudier eller praktik i Italien inom bland annat arkitektur, humaniora, musik och konstnärliga ämnen. Sökande måste vara svensk medborgare. Ansökan senast januari, datum kommer.

3. Axel Larsson minnesfond

För studerande eller verksam i Sverige inom möbelformgivning, möbelhantverk eller inredning som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete på sitt område. Ansökan senast 31 januari.

4. Riksbyggens jubileumsfond Den goda staden

Går till forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, miljövård och samhälls- och trafikplanering. Kan sökas enskilt eller i grupp. Ansökan senast 31 januari.

5. Kreügers stiftelse

Till studerande inom väg- och vattenbyggnad och arkitektur, speciellt byggnadsteknik, som har utmärkt sig för framgång i studier och har fallenhet för forskning. Ansökan senast 15 februari.

6. Sundahls stiftelse

För behövande studerande vid avdelningen för arkitektur på KTH. Ansökan senast 15 februari.

7. Wahlmans stipendiefond

Till studerande vid KTH som visar framstående tekniska eller konstnärliga anlag för arkitektur. Ansökan senast 15 februari.

8. Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

För studier utomlands på byggnadskonstens område. Till befattningshavare med arkitektexamen eller motsvarande praktisk meritering, anställda vid Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Länsstyrelsernas planenheter. Ansökan senast 16 februari.

9. Lundbergstiftelserna

För forskning och forskarutbildning inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning. Sökande ska vara ung forskarstuderande utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle. Ansökan senast februari, datum kommer.

10. Ernst Hawermans stipendiefond

Resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Endast till personer som är födda i Sverige och som är inskriven vid CTH, LTH och KTH. Ansökan senast 2 mars.

11. Nyströmers stiftelse

Resestipendier till en eller flera från KTH utexaminerade yngre ingenjörer, samhällsplanerare eller arkitekter.  Ansökan senast 15 mars.

12. Philips stiftelse

Till högt begåvad, från KTH utexaminerad väg- och vattenbyggare eller arkitekt för studieresa eller forskningsarbete i och för att förvärva en doktorsgrad. Ansökan senast 15 mars.

13. Leif Blomkvist forskningsstiftelse 

Stiftelsen stödjer utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling. Sökande ska studera, arbeta eller forska inom arkitektur, konstnärlig gestaltning eller hållbar stadsbyggnad. Ansökan senast 30 april.

14. FFNS-stiftelsen

Stiftelsen främjar forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor. Ansökan senast 30 april.

15. Bo Edblad och Maureen Wells resestipendium

Ska ge möjlighet till unga arkitekter att genomföra studieresor. Ansökan senast i vår, datum kommer.

16. Svens Steens forsknings- och stipendiefond

Stipendier tilldelas ”begåvade, energiska och moraliskt högstående” från Chalmers utexaminerade arkitekter under trettio års ålder. Ansökan senast i vår, datum kommer.

17. Britt-Lisa Landahls fond

För arkitektstudenter och forskare på Chalmers med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition. Ansökan senast i vår, datum kommer.

18. Edith och Egon Plomgrens donationsfond

Resestipendier i samband med Chalmers arkitektstudenters examensarbeten. Ansökan senast i vår, datum kommer.

19. Åke Bäckmans fond

Resestipendium till yngre arkitekt utexaminerad från CTH. Stipendiet ska gå till en studieresa som fördjupar arkitektens kunskaper inom arkitektur. Ansökan senast i vår, datum kommer.

20. Kulturbryggan

Kulturbryggan har uppdraget att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck inom hela kulturområdet, här ingår arkitektur i alla dess former – från fysisk planering till inredningsarkitektur. Ansökan senast i vår, datum kommer.

21. Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

Resestipendium för studie inom- eller utomlands av lantbrukets byggnader. Delas i första hand utdelas till arkitekt eller ingenjör med särskilt intresse för nyare byggnadsmaterial, gårdsbildens estetiska intryck och infogande i landskapet. Kan även sökas för resor inom examensarbete. Ansökan senast 15 september.

Fler stipendium!

I ett tidigare inlägg från Arkitekten listas 17 ytterligare återkommande stipendium för arkitekter och studenter. Dubbelkolla ansökningsdatumen om du funderar på att ansöka.

Mer att läsa