Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Förbundet kritiskt till ny utredning av LAS

Utredningen En moderniserad arbetsrätt har nu presenterats för regeringen. Sveriges Arkitekter är starkt kritiskt:
– Nu kan vi konstatera att utredningen har lyckats med att ge företagen flexibilitet men misslyckats kapitalt med att skydda arbetstagaren, säger Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter i ett uttalande.

En moderniserad arbetsrätt tillsattes av regeringen och samarbetspartierna inom ramen för januariavtalet och ger förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Ändringarna som föreslås syftar enligt utredningen till att främja verksamheters anpassningsförmåga samtidigt som arbetstagarna fortsatt ska vara skyddade mot godtyckliga uppsägningar. Men att förslagen skulle skydda arbetstagaren håller inte Sveriges Arkitekter med om, tvärtom.

– Utredningens förslag skulle, om de tillåts bli verklighet, kraftigt försämra människors anställningstrygghet, öka godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten, säger Margareta Wilhelmsson i ett uttalande på förbundets hemsida.

Sveriges Arkitekter anser att det är viktigt att arbetsmarknadens parter, alltså fack och arbetsgivare, tillåts fortsätta ta ansvar för de stora, centrala avtalen. Enligt Margareta Wilhelmsson skapar detta legitimitet och förutsägbarhet och har varit starkt bidragande till vad hon ser som dagens väl fungerade lönebildningsmodell, med löneökningar som tar hänsyn till ekonomins bärkraft.

Margareta Wilhelmsson.

– Utredningen borde aldrig ha tillsatts. Kollektivavtalsmodellen bygger på att det är parterna som tar ansvar och förhandlar – inte politikerna. Med de här förslagen skulle de inblandade partierna rasera den svenska modellen, säger hon.

Även Saco, som Sveriges Arkitekter ingår i, samt de andra två centralorganisationerna TCO och LO menar att En moderniserad arbetsrätt misslyckas och att dess förslag måste stoppas. Utredningens förslag föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Mer att läsa