Gå till innehållet

”Folk luras till att köpa billiga bostäder till överpris”

Efter några år som praktiserande arkitekt tröttnade Anders Holmberg på byggföretagens billiga bostadslösningar. Nu driver han eget kontor med sig själv som byggherre.

–Jag blev oerhört less på när välgenomtänkta projekt hamnade i fel händer, skalades ner och förvanskades för att ändå i slutändan höjas till skyarna och säljas dyrt, säger Anders Holmberg.

Han menar att många av de större byggföretag använder sig av falsk marknadsföring och säljer polerade ytor dyrt. Samtidigt är hantverket oftast dåligt gjort med lösningar som tummar på kvalitén.

–Det ska vara billigt och gå snabbt, men det som nu sker är att Sverige upprepar historien och bygger miljonprojekt med monotona hus som inte håller långsiktigt. Att det faktiskt är människor, barn och familjer som ska bo och trivas där verkar ingen bry sig om, säger Anders Holmberg.

Han är även kritisk till hur lite det diskuteras kring arkitektoniska värden och kvalité inom bygg, trots att arkitektur berör precis alla människor varje dag och hela tiden. Han betonar att konsumenter borde engagera sig mer, våga ställa krav och ifrågasätta det som byggs, för att inte luras.

Oftast generaliseras bostaden till något med fyra väggar och ett tak. Gärna vitt och fräscht. Samtidigt ifrågasätter få material och funktion. Innertak med gipsplank eller ekande innerväggar är inte alltid något som ger sig till känna direkt. Och när husägarna upptäcker hur lyhört det är kan det vara försent, säger Anders Holmberg.

Kontoret som finns i både i Västerås och Stockholm bygger allt från storskaliga byggnader till villor, radhus och butiker. Ofta säljs de inte som bostadsrätter utan som hus med äganderätt.

I och med att de köper sin egen mark och följer processen utan att lämna över projektet, slipper de bekymra sig över att skisserna ritas om eller att kunden i slutändan inte får vad de betalat för. Projekten tillåts dessutom anpassas till specifika förutsättningar och önskemål och blir ofta personliga.

– För att göra det så trivsamt som möjligt skalar vi inte bort ”onödiga” detaljer, utan lägger gärna till exempelvis förskjutningar i fasaden eller sätter vegetativa tak. Det är absolut inte något krav och kostar mer, men det är värt den extra utgiften om det bidrar till något fint, säger Anders Holmberg.

Mer att läsa