Gå till innehållet

Fojab och Ramboll ritar ny stadsdel i Reykjavik

Fojab tillsammans med Ramboll har tagit första pris i en internationell arkitekttävling om den nya stadsdelen Keldur i Reykjavik, Island.

Tävlingsuppgiften var att ta fram en utvecklingsstrategi för distriktet som ligger i östra delen Reykjavik och som idag är i huvudsak landsbygd men som planeras kopplas samman med centrala staden genom ny kollektivtrafik. Enligt staden ska den nya stadsdelen präglas bland annat av promenadvänlighet, cirkulär ekonomi och grönt byggande.

Fojab och Rambolls vinnarförslag har mottot Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite.

– Typen av blandad, tät bebyggelse som vi föreslår är ganska ovanlig på Island. Arkitekturen i vårt förslag håller sig till en mänsklig skala, tre till fem våningar, men den är tillräckligt tät och sammankopplad för att skapa en levande och dynamisk stad, säger Magdalena Hedman, ansvarig arkitekt på Fojab.

Fojab och Ramboll tog hem uppdraget att ta fram planer för stadsdelen i konkurrens med ytterligare fyra internationella team som valts ut efter en öppen tävling med 36 deltagare.

Bland de utvalda till andra steget av tävlingen fanns ytterligare ett svenskt kontor, Mandaworks, som slutade på andra plats med förslaget Connect Fast + Live Slow.

Mer att läsa