Gå till innehållet

Flest män bland professorerna

Könsfördelningen mellan de 300 anställda lärarna på landets arkitektutbildningar är jämn. Men professorerna sticker fortfarande ut: Endast 32 procent av professorerna är kvinnor, vilket samtidigt är en bra siffra i flera jämförelser.

Totalt finns det 50 anställda professorer som undervisar vid landets arkitektutbildningar och som får lön av högskolan. Av dessa är 16 stycken kvinnor, det vill säga 32 procent. Det är långt ifrån den jämvikt som råder bland anställda lektorer och adjunkter på skolorna, men samtidigt är det en hög siffra om man jämför andelen kvinnliga professorer i landet i stort. Enligt högskoleverkets rapport Rekryteringsmål för kvinnliga professorer från 2012 är den totala fördelningen mellan kvinnliga och manliga professorer i Sverige 21 procent kvinnor och 79 procent män. På till exempel KTH var det totala antalet kvinnliga professorer 47 stycken av 311, det vill säga knappt 18 procent, år 2014.

Med sina 32 procent kvinnliga professorer ligger alltså arkitektutbildningarna förhållandevis bra till.

– Att det finns så många som sexton kvinnliga professorer inom arkitektur i Sverige är bra, också sett ur ett internationellt perspektiv, säger Katja Grillner, professor på KTH:s arkitekturskola och nybliven dekanus för hela högskolan.

 

diagram1

KTH:s arkitekturskola, med sina 33 procent kvinnliga professorer, hör till dem som drar upp statistiken. Detta tillsammans med SLU där fyra av nio professorer på de två landskapsarkitektutbildningarna är kvinnor, det vill säga 44 procent. Chalmers med sina två utbildningar, Arkitektur och Arkitektur och teknik, har det största antalet professorer på lönelistan av alla skolorna, fjorton stycken. Endast fyra av dessa är kvinnor. Men om man även räknar tre adjungerade professorer som får sin lön från sina respektive företag, tillkommer en kvinna. Och fler är att vänta.

– Vi jobbar aktivt med frågan. Vi har just i dagarna på gång två befordringar av kvinnliga docenter till biträdande professorer,  säger Fredrik Nilsson, prefekt på Chalmers.

diagram2

Katja Grillner på KTH tror också på en fortsatt ökning av andelen kvinnor.

– Om man ser till dem som befordras till professorer på akademiska meriter har vi på KTH flera som är på väg upp, så det lär bli fler kvinnliga professorer de närmaste fem till tio åren, säger hon.

Om man tittar på lönerna ligger de 16 kvinnliga professorerna något sämre till än sina manliga kollegor. De manliga professornas medellön är 672 kronor högre.

Fotnot: I statistiken ingår de med professorstitel som respektive högskola uppgett undervisar på utbildningarna och som finns med på högskolans lönelista. Här ingår även konstnärliga professorer, gästprofessorer, biträdande professorer och ett antal adjungerade professorer. 20 av professorerna arbetar deltid.

Mer att läsa