Gå till innehållet

Flera nya nyckelpositioner tillsatta

En kontorschef på Krook & Tjäders nya kontor i Oslo, den första landskapsarkitekten på Kanozi, två återvändare till BAU och en erfaren skolarkitekt till Arkitema. Detta är några av de spännande nyanställningarna i veckans uppdatering av folk på nya jobb.

Erica Lund Gerell blir kontorschef när Arkitekterna Krook & Tjäder expanderar och startar upp kontor i Oslo. Hon arbetade tidigare på koncernens kontor i Malmö.

Anna Olsson

Anna Olsson har rekryterats till Tyréns som ny avdelningschef för Stadsutveckling i Malmö. Hon är landskapsarkitekt med examen från SLU Alnarp och kommer närmast från en tjänst på ÅF. Hon har tidigare jobbat som konsult på Atkins och Reinertsen.

petra_adamsson

Petra Adamsson har blivit anställd på BAU. Hon var anställd på företaget i åtta år innan hon växlade till Reflex arkitekter i ett år.

german_gonzalez_damonte

Germán Gonzalez Damonte är ny arkitekt på BAU. Han kommer senast från Arkitema och även han har tidigare varit anställd på BAU.

eoghann_mccarthy

Eoghann McCarthy är ny arkitekt på BAU. Han tog sin kandidatexamen på University College Dublin och sin master på KTH i Stockholm. Innan han flyttade till Sverige var han utbytesstudent på École National d´Architecture Paris och verksam som arkitekt i Shanghai och Irland.

Elisabet Fredriksson

Elisabet Fredriksson är ett nytillskott i Arkitemas team av erfarna skolarkitekter. Hon kommer senast från AIX arkitekter där hon varit ansvarig och handläggande för en rad skolor i Storstockholm.

Henrik Fogelklou blir den första landskapsarkitekten på Kanozi i Göteborg. Han kommer senast från Sweco Architects.

TobiasLandberg

Tobias Landberg är nyanställd arkitekt och hållbarhetsansvarig på Semrén & Månsson i Göteborg. Han kommer närmast från arkitektfirman Hawkins\Brown i London där han arbetat som Associate/Studio Lead och hållbarhetsansvarig.

BojanAfolter

Bojan Afolter har nyligen blivit fast anställd arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg efter ett år som trainee på kontoret. Han är utbildad vid LTH och har även varit utbytesstudent vid tekniska universitet Delft i Holland.

EsmeraldaBjörnsdotter

Esmeralda Björnsdotter har även hon blivit fast anställd arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg efter ett år som trainee på kontoret. Hon har masterexamen från Chalmers och har tidigare praktiserat på Ortner&Ortner i Köln.

Stina Linder

Stina Linder är ny landskapsarkitekt på Ekologigruppen i Malmö där hon kommer att arbeta med gestaltning och konkretisering av hållbar stadsutveckling, ekosystemtjänster och urban biologisk mångfald. Hon kommer senast från Gatukontoret, Malmö Stad.

Mer att läsa