Gå till innehållet

Fler utrikes födda arkitekter utan jobb

Arbetslösheten bland utrikes födda arkitekter har ökat sedan förra året. Nu vill Sveriges Arkitekter ta reda på orsaken. 

– Jag drar inte slutsatsen att det finns en ovilja att anställa, tvärt om, säger Tobias Olsson, Sveriges Arkitekters förbundsdirektör.

Arbetslösheten bland utrikes födda arkitekter har ökat med drygt två procent sedan förra året och ligger nu på 19,9 procent, nära åtta gånger så hög som för inrikes födda arkitekter. Det kan jämföras med statistiken för utrikes födda akademiker som i princip står oförändrad på 13,8 procent, en höjning med 0,2 procent. Siffrorna är baserade på Arbetsförmedlingens statistik över de som söker jobb som arkitekt. Varför arbetslösheten ökat just bland arkitekterna har myndigheten inget svar på.

– Vi har inte tittat på arkitektkåren specifikt. Det vi vet är att de som beviljats uppehållstillstånd av asylskäl det senaste året i större utsträckning har högre utbildning, säger Linda Pärlemo, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Diagram utrikes

Om de arbetslösa utlandsfödda arkitekterna är nyanlända eller inte förtäljer inte statistiken. Några specifika studier har inte heller gjorts och Sveriges Arkitekter för ingen statistik över inrikes och utrikes födda arkitekter. Oklarheterna gör att förbundet nu vill undersöka varför situationen ser ut som den gör.

– Det är synd att det ser ut så här i ett läge där arbetslösheten generellt är låg och de utrikes födda arkitekterna säkert har en fantastisk kompetens att bidra med, säger Tobias Olsson.

Han har sedan i höstas diskuterat frågan med Arkitektservices styrgrupp och hans samlade bild är att företagen ser positivt på den mångfald och de förmågor som de utlandsfödda arkitekterna bidrar med. Det är skälet till att förbundet nu vill engagera sig i saken, trots att många av de berörda troligen inte är medlemmar.

– Vi tror att de här personerna kan berika både kåren som helhet och företagens affär. Dessutom har vi ett uppdrag från stämman att verka för att fler utrikes födda arkitekter som är verksamma i Sverige ska bli medlemmar, säger Tobias Olsson.

Rent konkret kommer Sveriges Arkitekter nu fortsätta diskussionen med Arkitektservices styrgrupp samt inleda en dialog med arbetsgivarorganisationen STD. Vidare planerar förbundet att kalla till ett nätverksmöte där man vill få de utrikes födda arkitekternas syn på saken. Den information som kommer fram ska ligga till grund för en ny studie som det nytillsatta jämställdhets- och mångfaldsutskottet ska hjälpa till med.

Varför tar förbundet de här initiativen först nu?

– Jag önskar att vi gjort det tidigare, men det har inte funnits tid och resurser. Det som slår oss nu är att vi måste göra det här mer grundligt. Vi behöver mer fakta, säger Tobias Olsson.

Mer att läsa