Gå till innehållet

Fler ska utbildas för att ta hand om det redan byggda

I höst startar en ny postmasterutbildning på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där studenterna ska fördjupa sig i verktyg för att transformera det yngre byggnadsbeståndet.
– Många pratar idag om att vi behöver ta hand om det redan byggda, men alla har inte rätt kunskap för att göra det, säger Lone-Pia Bach som är professor i restaureringskonst på Konsthögskolan.

Kungliga Konsthögskolan får i höst ett utökat antal platser för postmasterstudenter inom Byggnadskonst när den nya kursen Post-acceleration startar. Möjligheten har getts genom en omorganisation på skolan från en till två institutioner. I den nya kursen ska studenterna arbeta med hur dessa byggnader och miljöer kan byggas om, återbrukas  och utvecklas. Kursens titel syftar till begreppet Den stora accelerationen som brukar användas om den byggda miljö som uppfördes efter 1950.

– Vi startar utbildningen eftersom vi står inför en klimatkris där vi snabbt behöver ställa om samhället i hållbar riktning och där har restaureringskonsten effektiva verktyg. Tesen är att vi redan har byggt färdigt och utmaningen är nu hur vi bygger vidare på det existerande på ett kreativt och resurssnålt sätt, säger Lone-Pia Bach.

Lone-Pia Bach, professor Kungl. Konsthögskolan.

Till hösten ges parallellt också kursen i traditionell restaureringskonst om de byggnader och miljöer som är utpekade som bevarandevärda, vårt kulturarv.

– Vi kan se att de studenter som vill arbeta med det området behöver fokusera på det, medan de som vill arbeta med den bredare byggnadsmassan inte behöver fördjupa sig lika mycket i äldre bebyggelse, säger Lone-Pia Bach.

Studenterna i den nya utbildningen Post-accelerationen ska tillämpa de analysverktyg som har utvecklats på kursen för traditionell restaureringskonst, men i stället på det bredare fastighetsbeståndet.

– Det betyder inte att vi fryser tillståndet, men vi har inom restaureringskonst en bra kunskapsgrund, analysmetoder och verktyg för att föreslå tillägg och förändringar. Det handlar om att kunna läsa byggnader och den arkitektoniska idén och att förstå material och byggteknik, säger Lone-Pia Bach.

Hon tror att efterfrågan på kunskap om restaurering och ombyggnad kommer att öka i framtiden och den nya kursen vänder sig både till arkitekter och andra som på något sätt hanterar befintlig bebyggelse i sin yrkesroll.

– Många pratar idag om att vi behöver ta hand om det redan byggda, men alla har inte rätt kunskap för att göra det. Jag tror också att många arkitekter tänker att de inte kan vara kreativa inom restaurering, men det är tvärtom, det krävs en enorm kreativitet för att omvandla befintliga byggnader.

Om Kursen Post-accelerationen:

Kursen ingår i den utbildningssatsning som Konsthögskolan Restaureringskonst sedan 2020 kallar Perspektiv. Utbildningen är forskningsinriktad. Studenterna analyserar de olika perspektiv som idag finns i byggsektorn och samhällets strävan mot en mer hållbar riktning. Till hösten 2022 kommer minst 30 studenter att kunna antas och fördelas på de tre parallella postmasterkurserna i Restaureringskonst/Perspektiv på Konsthögskolan:

Restaureringskonst: Skönhet, hållbarhet och funktion

Byggnadskonst: Post-acceleration

Fördjupning restaureringskonst: Katalysator

Mer att läsa