Gå till innehållet

Fler på nya toppjobb

En adjungerad professor, en utvecklingschef och en stadsarkitekt finns i veckans skörd av arkitekter på nya jobb.

Kajsa Crona är utnämnd till adjungerad professor i Boendets arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar sedan tre år som studiochef på Sweco Architects Göteborgskontor men har under 15 år undervisat på Chalmers parallellt med arkitektarbetet.

kerstin elias

Kerstin Elias blir utvecklingschef för stadsdelen centrum i Göteborgs Stad. Hon kommer närmast från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där hon lett en grupp inom urban utveckling. Tidigare arbetsplatser är White arkitekter och Mistra Urban Futures.

Matilda Svenning

Matilda Svenning är ny stadsarkitekt i Härryda kommun. Hon har tidigare jobbat med bygglov i kommunen och därefter i Göteborgs Stad, Stenungsunds och Kungälvs kommuner med detaljplaner och översiktlig planering.

Helena Brämerson-GaddeforsNY

Helena Brämerson-Gaddefors är ny landskapsarkitekt på Sweco Architects i Uppsala. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt och kommer närmast från Ramböll.

Anna Sterner är ny anbudsansvarig arkitekt på White i Stockholm. Hon kommer närmast från Nyréns Arkitektkontor.

Mer att läsa