Gå till innehållet

Flera med utländsk bakgrund på nya jobb

Ett stort gäng nyrekryteringar på Bau och två toppchefer med nya uppdrag finns i veckans skörd av folk på nytt jobb.

Dacil Lorente Snowdon, arkitekt från Spanien, är nyanställd på BAU. Hon kommer närmast från Grid Arkitekter där hon arbetade i två år. Innan dess praktiserade hon hos Petra Gipp.

fanny_wetterrot

Fanny Wetterot är även hon ny medarbetare på BAU. Hon är nyutexaminerad arkitekt från KTH och har tidigare praktiserat på företaget.

farnaz_mir

Farnaz Mir är också ny arkitekt på BAU. Hon kommer närmast från Thule och jobbade innan dess på Strategisk Arkitektur i fem år.

hjalmar_stenlund

Hjalmar Stenlund är också nyanställd på BAU. Även han är nyutexaminerad arkitekt från KTH och har tidigare praktiserat på företaget.

janos_varga

János Varga är arkitekt från Ungern och har anställts på BAU. Han kommer närmast från Spridd där han jobbade i tre år.

leonie_greiner

Leoni Greiner är ännu en ny arkitekt på BAU. Hon är nyutexaminerad arkitekt från Tyskland, utbildad på KTH och HBC Biberach i Tyskland.

linnea_saksi

Linnea Saksi, arkitekt, är också nyanställd på BAU. Hon har tidigare arbetat hos AG Arkitekter i 9 år.

vaia_vakouli

Vaia Vakouli är även hon ny på BAU. Hon är grekisk arkitekt med en master i Environmental Design från Lund. Hon kom till BAU från Henning Larsen i Danmark där hon praktiserade i ett år.

Anna Hansson_LINK arkitektur

Anna Hansson är nyanställd inredningsarkitekt på Link arkitektur i Stockholm. Hon har tidigare frilansat med uppdrag inom bland annat kontor och handel. Första uppdraget på Link blir Humanisten vid Göteborgs Universitet.

katarina grånäs

Katarina Grånäs är nyanställd på ON Arkitekter. Hon är arkitekt utbildad vid KTH i Stockholm och kommer närmast från Danielsen Space Planning & Architecture.

daniel markström

Daniel Markström har rekryterats till Jernhusen och intar där en roll som affärsstrateg. Han börjar sitt nya jobb den 15 september och lämnar jobbet som arkitektur- och projektchef på Humlegården Fastigheter.

magnus sigfusson

Magnus Sigfusson blir ny stadsutvecklingsdirektör i Göteborgs stad. Han fick i maj lämna jobbet som fastighetsdirektör efter knappt ett och ett halvt år på posten på grund av oenighet med fastighetsnämndens ordförande. Han har tidigare jobbat flera år på stadsbyggnadskontoret.

Mer att läsa